Máy lạnh treo tường

(247 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu

5,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu
5,400,000 đ
Model máy : MSAGII-10CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-10CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

6,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu
6,400,000 đ
Model máy : MSAGII-13CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-13CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

9,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu
9,800,000 đ
Model máy : MSAGII-18CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-18CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu

7,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu
7,500,000 đ
Model máy : FTF25XAV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9300 Btu/ 2.72 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF25XAV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9300 Btu/ 2.72 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

9,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu
9,400,000 đ
Model máy : FTF35XAV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF35XAV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

14,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu
14,600,000 đ
Model máy : FTF50XV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17100 Btu/ 5.02 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF50XV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17100 Btu/ 5.02 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25XVMV 1 HP 9200 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25XVMV 1 HP 9200 Btu

8,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25XVMV 1 HP 9200 Btu
8,500,000 đ
Model máy : FTKB25XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB25XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

10,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
10,600,000 đ
Model máy : FTKB35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu

16,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu
16,600,000 đ
Model máy : FTKB50XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB50XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

22,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu
22,500,000 đ
Model máy : FTKB60XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Dàn lạnh: Việt Nam/Dàn nóng: Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB60XVMV
 • Daikin
 • Dàn lạnh: Việt Nam/Dàn nóng: Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu

9,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu
9,800,000 đ
Model máy : FTKF25XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF25XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
11,500,000 đ
Model máy : FTKF35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu

18,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu
18,400,000 đ
Model máy : FTKF50XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF50XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

23,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu
23,950,000 đ
Model máy : FTKF60XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF60XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu
10,800,000 đ
Model máy : FTKY25WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY25WAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top