Máy lạnh treo tường

(14 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Gree CHARM9CI 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree CHARM9CI 1 HP 9000 Btu

6,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Gree CHARM9CI 1 HP 9000 Btu
6,900,000 đ
Model máy : CHARM9CI
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CHARM9CI
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Gree CHARM12CI 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree CHARM12CI 1.5 HP 12000 Btu

8,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Gree CHARM12CI 1.5 HP 12000 Btu
8,500,000 đ
Model máy : CHARM12CI
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CHARM12CI
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Gree CHARM18CI 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree CHARM18CI 2 HP 18000 Btu

13,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Gree CHARM18CI 2 HP 18000 Btu
13,700,000 đ
Model máy : CHARM18CI
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CHARM18CI
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CHARM24CI
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CHARM24CI
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Gree AMORE9CN 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree AMORE9CN 1 HP 9000 Btu

5,850,000 đ

Máy lạnh treo tường Gree AMORE9CN 1 HP 9000 Btu
5,850,000 đ
Model máy : AMORE9CN
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • AMORE9CN
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Gree AMORE12CN 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree AMORE12CN 1.5 HP 12000 Btu

7,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Gree AMORE12CN 1.5 HP 12000 Btu
7,800,000 đ
Model máy : AMORE12CN
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • AMORE12CN
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Gree AMORE18CN 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree AMORE18CN 2 HP 18000 Btu

11,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Gree AMORE18CN 2 HP 18000 Btu
11,700,000 đ
Model máy : AMORE18CN
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • AMORE18CN
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Gree AMORE24CN 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree AMORE24CN 2.5 HP 24000 Btu

17,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Gree AMORE24CN 2.5 HP 24000 Btu
17,700,000 đ
Model máy : AMORE24CN
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • AMORE24CN
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12IC 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12IC 1.5 HP 12000 Btu

7,150,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12IC 1.5 HP 12000 Btu
7,150,000 đ
Model máy : GWC12IC-K3N9B2J
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 3.7 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GWC12IC-K3N9B2J
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 3.7 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18ID 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18ID 2 HP 18000 Btu

10,550,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18ID 2 HP 18000 Btu
10,550,000 đ
Model máy : GWC18ID-K3N9B2G
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GWC18ID-K3N9B2G
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 5.3 kW/ 2 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24IE 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24IE 2.5 HP 24000 Btu

15,150,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24IE 2.5 HP 24000 Btu
15,150,000 đ
Model máy : GWC24IE-E3N9B2A
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GWC24IE-E3N9B2A
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09FB 1 HP 9000 Btu inverter

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09FB 1 HP 9000 Btu inverter

6,900,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09FB 1 HP 9000 Btu inverter
6,900,000 đ
Model máy : GWC09FB-K6D9A1W
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • GWC09FB-K6D9A1W
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2.65 kW/ 1 HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12FB 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12FB 1.5 HP 12000 Btu inverter

8,600,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12FB 1.5 HP 12000 Btu inverter
8,600,000 đ
Model máy : GWC12FB-K6D9A1W
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GWC12FB-K6D9A1W
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18FD 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18FD 2 HP 18000 Btu inverter

16,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18FD 2 HP 18000 Btu inverter
16,800,000 đ
Model máy : GWC18FD-K6D9A1W
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 4.7 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • GWC18FD-K6D9A1W
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 4.7 kW/ 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top