Máy lạnh treo tường

(145 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Reetech RT12/RC12‑TA‑A 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT12/RC12‑TA‑A 1.5 HP 12000 Btu

6,550,000 đ

Máy lạnh treo tường Reetech RT12/RC12‑TA‑A 1.5 HP 12000 Btu
6,550,000 đ
Model máy : RT12/RC12‑TA‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Indonesia
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • RT12/RC12‑TA‑A
 • Reetech
 • Indonesia
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Reetech RT18/RC18‑TA‑A 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT18/RC18‑TA‑A 2 HP 18000 Btu

9,150,000 đ

Máy lạnh treo tường Reetech RT18/RC18‑TA‑A 2 HP 18000 Btu
9,150,000 đ
Model máy : RT18/RC18‑TA‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Indonesia
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • RT18/RC18‑TA‑A
 • Reetech
 • Indonesia
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Máy lạnh treo tường Reetech RT24/RC24‑TA‑A 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT24/RC24‑TA‑A 2.5 HP 24000 Btu

12,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Reetech RT24/RC24‑TA‑A 2.5 HP 24000 Btu
12,700,000 đ
Model máy : RT24/RC24‑TA‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Indonesia
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • RT24/RC24‑TA‑A
 • Reetech
 • Indonesia
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 24.000Btu/2.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Reetech RT9/RC9‑BF‑A 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT9/RC9‑BF‑A 1 HP 9000 Btu

5,350,000 đ

Máy lạnh treo tường Reetech RT9/RC9‑BF‑A 1 HP 9000 Btu
5,350,000 đ
Model máy : RT9/RC9‑BF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • RT9/RC9‑BF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy lạnh treo tường Reetech RT12/RC12‑BF‑A 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT12/RC12‑BF‑A 1.5 HP 12000 Btu

6,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Reetech RT12/RC12‑BF‑A 1.5 HP 12000 Btu
6,500,000 đ
Model máy : RT12/RC12‑BF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 12000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • RT12/RC12‑BF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 12000Btu/1.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Reetech RT18/RC18‑BF‑A 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT18/RC18‑BF‑A 2 HP 18000 Btu

9,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Reetech RT18/RC18‑BF‑A 2 HP 18000 Btu
9,100,000 đ
Model máy : RT18/RC18‑BF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • RT18/RC18‑BF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Máy lạnh treo tường Reetech RT24/RC24‑BF‑A 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT24/RC24‑BF‑A 2.5 HP 24000 Btu

12,650,000 đ

Máy lạnh treo tường Reetech RT24/RC24‑BF‑A 2.5 HP 24000 Btu
12,650,000 đ
Model máy : RT24/RC24‑BF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • RT24/RC24‑BF‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 24.000Btu/2.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu

5,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu
5,400,000 đ
Model máy : APS/APO-092
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-092
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu

7,150,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu
7,150,000 đ
Model máy : APS/APO-120
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-120
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu
10,800,000 đ
Model máy : APS/APO-180
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-180
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu

14,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu
14,200,000 đ
Model máy : APS/APO-240
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-240
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24.000Btu/2.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu

3HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu

15,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu
15,400,000 đ
Model máy : APS/APO-280
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28.000Btu/3HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-280
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28.000Btu/3HP
 • không

Treo tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V 1 HP 9200 Btu inverter

1HP

Treo tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V 1 HP 9200 Btu inverter

10,000,000 đ

Treo tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V 1 HP 9200 Btu inverter
10,000,000 đ
Model máy : RAS-H10PKCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9.200 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H10PKCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9.200 Btu/ 1 HP

Treo tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V 1.5 HP 12200 Btu inverter

1.5HP

Treo tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V 1.5 HP 12200 Btu inverter

12,000,000 đ

Treo tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V 1.5 HP 12200 Btu inverter
12,000,000 đ
Model máy : RAS-H13PKCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.200 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H13PKCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12.200 Btu/ 1.5 HP

Treo tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Treo tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V 2 HP 18000 Btu inverter

16,850,000 đ

Treo tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V 2 HP 18000 Btu inverter
16,850,000 đ
Model máy : RAS-H18PKCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H18PKCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top