Máy lạnh treo tường

(129 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2H06 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2H06 2 HP 18000 Btu

9,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2H06 2 HP 18000 Btu
9,000,000 đ
Model máy : NS-C18R2H06
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C18R2H06
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP 24000 Btu

12,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP 24000 Btu
12,200,000 đ
Model máy : NS-C24R2H06
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C24R2H06
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24.000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ25SAVMV 1 HP 9000 Btu Inverter

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ25SAVMV 1 HP 9000 Btu Inverter

8,900,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ25SAVMV 1 HP 9000 Btu Inverter
8,900,000 đ
Model máy : FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 8.500 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 8.500 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ35SAVMV 1.5 HP 11900 Btu Inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ35SAVMV 1.5 HP 11900 Btu Inverter

10,900,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ35SAVMV 1.5 HP 11900 Btu Inverter
10,900,000 đ
Model máy : FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11.900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11.900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ50SAVMV 2 HP 17700 Btu Inverter

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ50SAVMV 2 HP 17700 Btu Inverter

18,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ50SAVMV 2 HP 17700 Btu Inverter
18,000,000 đ
Model máy : FTKQ50SAVMV/RKQ50SAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.700 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKQ50SAVMV/RKQ50SAVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.700 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ60SAVMV 2.5 HP 20500 Btu Inverter

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ60SAVMV 2.5 HP 20500 Btu Inverter

24,100,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKQ60SAVMV 2.5 HP 20500 Btu Inverter
24,100,000 đ
Model máy : FTKQ60SAVMV/RKQ60SAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20.500 Btu/ 6.0 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKQ60SAVMV/RKQ60SAVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20.500 Btu/ 6.0 kW/ 2.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC25NV1V 1 HP 9300 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC25NV1V 1 HP 9300 Btu

7,550,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC25NV1V 1 HP 9300 Btu
7,550,000 đ
Model máy : FTC25NV1V/RC25NV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9.300 Btu/ 2.72 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTC25NV1V/RC25NV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9.300 Btu/ 2.72 kW/ 1 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC35NV1V 1.5 HP 11100 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC35NV1V 1.5 HP 11100 Btu

9,600,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC35NV1V 1.5 HP 11100 Btu
9,600,000 đ
Model máy : FTC35NV1V/RC35NV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11.100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTC35NV1V/RC35NV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11.100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC50NV1V 2 HP 17100 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC50NV1V 2 HP 17100 Btu

14,550,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC50NV1V 2 HP 17100 Btu
14,550,000 đ
Model máy : FTC50NV1V/RC50NV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.100 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTC50NV1V/RC50NV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.100 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC60NV1V 2.5 HP 21500 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC60NV1V 2.5 HP 21500 Btu

20,300,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTC60NV1V 2.5 HP 21500 Btu
20,300,000 đ
Model máy : FTC60NV1V/RC60NV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21.500 Btu/ 6.3 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTC60NV1V/RC60NV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21.500 Btu/ 6.3 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC25TAVMV 1 HP 8500 Btu Inverter

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC25TAVMV 1 HP 8500 Btu Inverter

9,750,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC25TAVMV 1 HP 8500 Btu Inverter
9,750,000 đ
Model máy : FTKC25TAVMV/RKC25TAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 8.500 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKC25TAVMV/RKC25TAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 8.500 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC35TAVMV 1.5 HP 11900 Btu Inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC35TAVMV 1.5 HP 11900 Btu Inverter

11,700,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC35TAVMV 1.5 HP 11900 Btu Inverter
11,700,000 đ
Model máy : FTKC35TAVMV/RKC35TAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11.900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKC35TAVMV/RKC35TAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11.900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC50TVMV 2 HP 17700 Btu Inverter

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC50TVMV 2 HP 17700 Btu Inverter

18,400,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC50TVMV 2 HP 17700 Btu Inverter
18,400,000 đ
Model máy : FTKC50UVMV/RKC50UVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKC50UVMV/RKC50UVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC60TVMV 2.5 HP 20500 Btu Inverter

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC60TVMV 2.5 HP 20500 Btu Inverter

25,100,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC60TVMV 2.5 HP 20500 Btu Inverter
25,100,000 đ
Model máy : FTKC60TVMV/RKC60TVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20.500 Btu/ 6.0 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKC60TVMV/RKC60TVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20.500 Btu/ 6.0 kW/ 2.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC71UVMV 3 HP 24200 Btu Inverter

3HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC71UVMV 3 HP 24200 Btu Inverter

28,700,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC71UVMV 3 HP 24200 Btu Inverter
28,700,000 đ
Model máy : FTKC71UVMV/RKC71UVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKC71UVMV/RKC71UVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top