Máy lạnh treo tường

(247 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

13,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu
13,900,000 đ
Model máy : FTKY35WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY35WAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu

21,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu
21,800,000 đ
Model máy : FTKY50WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY50WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu

29,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu
29,950,000 đ
Model máy : FTKY60WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY60WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY71WVMV 3 HP 24200 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY71WVMV 3 HP 24200 Btu

32,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY71WVMV 3 HP 24200 Btu
32,800,000 đ
Model máy : FTKY71WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY71WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu

7,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu
7,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

9,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu
9,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu
14,900,000 đ
Model máy : CU/CS-N18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

20,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu
20,800,000 đ
Model máy : CU/CS-N24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu

9,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu
9,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU9XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU9XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,600,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU12XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU12XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100

17,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100
17,900,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8B
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8B
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu

24,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu
24,300,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU24XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU24XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

10,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu
10,400,000 đ
Model máy : CU/CS-U9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8700 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8700 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

12,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu
12,700,000 đ
Model máy : CU/CS-U12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top