Máy lạnh treo tường

(58 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

10,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu
10,400,000 đ
Model máy : CU/CS-U9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8700 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8700 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu
11,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XU9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 8700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 8700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu

7,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu
7,500,000 đ
Model máy : AH-XP10YMW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-XP10YMW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu

6,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu
6,300,000 đ
Model máy : AH-X10ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X10ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu

5,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : TC-09IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • TC-09IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu

5,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu
5,500,000 đ
Model máy : KC-09FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • KC-09FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper HC-09IA32 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-09IA32 1 HP 9000 Btu

5,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-09IA32 1 HP 9000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : HC-09IA32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-09IA32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu

4,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu
4,900,000 đ
Model máy : SC-09FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-09FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper MC-09IS33 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper MC-09IS33 1 HP 9000 Btu

6,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper MC-09IS33 1 HP 9000 Btu
6,400,000 đ
Model máy : MC-09IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • MC-09IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS35 1 HP 9300 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS35 1 HP 9300 Btu

6,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS35 1 HP 9300 Btu
6,000,000 đ
Model máy : GC-09IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9300 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-09IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9300 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS33 1 HP 9800 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS33 1 HP 9800 Btu

5,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS33 1 HP 9800 Btu
5,900,000 đ
Model máy : GC-09IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9800 Btu/ 2.87 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-09IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9800 Btu/ 2.87 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : NS-C09R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C09R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu

5,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu
5,600,000 đ
Model máy : NIS-C09R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C09R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : HSC09TMU
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 30 tháng
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HSC09TMU
 • Funiki
 • Malaysia
 • 30 tháng
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Funiki HIC09TMU 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Funiki HIC09TMU 1 HP 9000 Btu

5,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Funiki HIC09TMU 1 HP 9000 Btu
5,600,000 đ
Model máy : HIC09TMU
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 30 tháng
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • HIC09TMU
 • Funiki
 • Malaysia
 • 30 tháng
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top