Máy lạnh giấu trần

(108 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE1301BP-V/RAV-GE1301AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 13000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1301BP-V/RAV-GE1301AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 13000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE1801BP-V/RAV-GE1801AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1801BP-V/RAV-GE1801AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE2401BP-V/RAV-GE2401AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 24000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE2401BP-V/RAV-GE2401AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 24000 Btu/ 3 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu

3.2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE3001BP-V/RAV-GE3001AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 30000 Btu/ 3.3 HP
Công nghệ inverter : 02 năm máy
 • RAV-GE3001BP-V/RAV-GE3001AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 30000 Btu/ 3.3 HP
 • 02 năm máy

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE4201BP-V/RAV-GE4201AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 42000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4201BP-V/RAV-GE4201AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 42000 Btu/ 5 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4201BP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE4201BP-V/RAV-GE4201A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 42000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4201BP-V/RAV-GE4201A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 42000 Btu/ 5 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4801BP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha

6HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4801BP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE4801BP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE4801BP-V/RAV-GE4801A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 48000 Btu/ 6 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4801BP-V/RAV-GE4801A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 48000 Btu/ 6 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE6001BP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha

7HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE6001BP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE6001BP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE6001BP-V/RAV-GE6001A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 60000 Btu/ 7 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE6001BP-V/RAV-GE6001A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 60000 Btu/ 7 HP

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

17,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu
17,500,000 đ
Model máy : D-DR18KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR18KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu

21,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu
21,900,000 đ
Model máy : D-DR28KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28.000Btu/3HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR28KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 28.000Btu/3HP
 • không

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu

29,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu
29,300,000 đ
Model máy : D-DR36KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000Btu/4HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR36KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 36.000Btu/4HP
 • không

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu

5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu

34,400,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu
34,400,000 đ
Model máy : D-DR50KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 50.000Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR50KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 50.000Btu/ 5 HP
 • không

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu

6HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu

41,100,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu
41,100,000 đ
Model máy : D-DR60KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 60.000Btu/6HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR60KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 60.000Btu/6HP
 • không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top