Điện Lạnh Thanh Hải Châu| Bán & thi công máy lạnh

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9215 Btu (Gold)

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9215 Btu (Gold)

5,750,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9215 Btu (Gold)
5,750,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12014 Btu (Gold)

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12014 Btu (Gold)

6,800,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12014 Btu (Gold)
6,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Gold)

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Gold)

11,200,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Gold)
11,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)

14,500,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)
14,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)

17,500,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)
17,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

4,800,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)
4,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1T20 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1T20 2 HP 18000 Btu

15,500,000 đ

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1T20 2 HP 18000 Btu
15,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1T20 3 HP 28000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1T20 3 HP 28000 Btu

21,300,000 đ

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1T20 3 HP 28000 Btu
21,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu

29,700,000 đ

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu
29,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1T20 5.5 HP 50000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1T20 5.5 HP 50000 Btu

30,900,000 đ

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1T20 5.5 HP 50000 Btu
30,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C18R2M16 2 HP 19000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C18R2M16 2 HP 19000 Btu

21,500,000 đ

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C18R2M16 2 HP 19000 Btu
21,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C28R2M16 3 HP 28000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C28R2M16 3 HP 28000 Btu

23,500,000 đ

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C28R2M16 3 HP 28000 Btu
23,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AL-K6NNC7A 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AL-K6NNC7A 2 HP 18000 Btu

18,900,000 đ

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AL-K6NNC7A 2 HP 18000 Btu
18,900,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AM-K6NNC7B 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AM-K6NNC7B 2.5 HP 24000 Btu

21,000,000 đ

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AM-K6NNC7B 2.5 HP 24000 Btu
21,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AMXH-K6NNC7B 3 HP 30025 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AMXH-K6NNC7B 3 HP 30025 Btu

27,800,000 đ

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AMXH-K6NNC7B 3 HP 30025 Btu
27,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42ALXH-M6NNC7B 4.5 HP 42000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42ALXH-M6NNC7B 4.5 HP 42000 Btu

34,000,000 đ

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42ALXH-M6NNC7B 4.5 HP 42000 Btu
34,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1A 10 HP 100000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1A 10 HP 100000 Btu

74,800,000 đ

Điều hòa REETECH
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1A 10 HP 100000 Btu
74,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1A 13 HP 120000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1A 13 HP 120000 Btu

90,800,000 đ

Điều hòa REETECH
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1A 13 HP 120000 Btu
90,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW

22,900,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW
22,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW

27,200,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW
27,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW

31,500,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW
31,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW

29,500,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW
29,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW

32,300,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW
32,300,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

23,050,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu
23,050,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

24,650,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu
24,650,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

27,700,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu
27,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

36,150,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu
36,150,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

37,950,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
37,950,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

5,600,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
5,600,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

5,900,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
5,900,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

8,300,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu
8,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

9,500,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu
9,500,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu

9,700,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu
9,700,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

4,300,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
4,300,000 đ

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

1,500,000 đ

Điều hòa KINGPUMP
Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump
1,500,000 đ
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top