Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu

10,500,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu
10,500,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,800,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu

18,200,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu
18,200,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu

23,950,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu
23,950,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF25UV1V 9300 Btu 1 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF25UV1V 9300 Btu 1 HP

7,600,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF25UV1V 9300 Btu 1 HP
7,600,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF35UV1V 11100 Btu 1.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF35UV1V 11100 Btu 1.5 HP

9,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF35UV1V 11100 Btu 1.5 HP
9,700,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ18GPLE7 18000 btu 2 HP

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ18GPLE7 18000 btu 2 HP

21,000,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ18GPLE7 18000 btu 2 HP
21,000,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ24GPLE7 24000 btu 2.5 HP

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ24GPLE7 24000 btu 2.5 HP

23,200,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ24GPLE7 24000 btu 2.5 HP
23,200,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 1 pha

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 1 pha

30,600,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 1 pha
30,600,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 1 pha

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 1 pha

35,300,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ48GMLE7 46000 btu 5 HP 1 pha
35,300,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ30GNLE7 32000 btu 3.5 HP 3 pha

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ30GNLE7 32000 btu 3.5 HP 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ30GNLE7 32000 btu 3.5 HP 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 3 pha

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 3 pha

30,600,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần LG ATNQ36GNLE7 36000 btu 4 HP 3 pha
30,600,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 24000 Btu 2.5 HP inverter

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 24000 Btu 2.5 HP inverter

23,550,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 24000 Btu 2.5 HP inverter
23,550,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 28000 Btu 3 HP inverter

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 28000 Btu 3 HP inverter

28,100,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 28000 Btu 3 HP inverter
28,100,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 1 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 1 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 1 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 46000 Btu 5 HP 1 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 46000 Btu 5 HP 1 pha

38,300,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 46000 Btu 5 HP 1 pha
38,300,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 36000 Btu 4 HP 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 46000 Btu 5 HP 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 46000 Btu 5 HP 3 pha

38,300,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 46000 Btu 5 HP 3 pha
38,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9 13600 Btu 1.5 HP

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9 13600 Btu 1.5 HP

16,200,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9 13600 Btu 1.5 HP
16,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9 17000 Btu 2 HP

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9 17000 Btu 2 HP

20,450,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9 17000 Btu 2 HP
20,450,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9 20500 Btu 2.5 HP

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9 20500 Btu 2.5 HP

24,650,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9 20500 Btu 2.5 HP
24,650,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 24200 Btu 3 HP 1 pha

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 24200 Btu 3 HP 1 pha

29,350,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 24200 Btu 3 HP 1 pha
29,350,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 3 HP 24200 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 3 HP 24200 Btu 3 pha

29,350,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 3 HP 24200 Btu 3 pha
29,350,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 29000 Btu 3.5 HP 1 pha

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 29000 Btu 3.5 HP 1 pha

30,350,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 29000 Btu 3.5 HP 1 pha
30,350,000 đ

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV18H‑BA‑A 2 HP 18000 Btu Inverter

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV18H‑BA‑A 2 HP 18000 Btu Inverter

19,200,000 đ

Điều hòa REETECH
Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV18H‑BA‑A 2 HP 18000 Btu Inverter
19,200,000 đ

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV24H‑BA‑A 2.5 HP 24000 Btu Inverter

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV24H‑BA‑A 2.5 HP 24000 Btu Inverter

21,800,000 đ

Điều hòa REETECH
Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV24H‑BA‑A 2.5 HP 24000 Btu Inverter
21,800,000 đ

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV36H‑BA‑A 4 HP 36000 Btu Inverter

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV36H‑BA‑A 4 HP 36000 Btu Inverter

31,800,000 đ

Điều hòa REETECH
Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV36H‑BA‑A 4 HP 36000 Btu Inverter
31,800,000 đ

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV48H‑BA‑A 5.5 HP 48000 Btu Inverter

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV48H‑BA‑A 5.5 HP 48000 Btu Inverter

34,000,000 đ

Điều hòa REETECH
Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV48H‑BA‑A 5.5 HP 48000 Btu Inverter
34,000,000 đ

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV60H‑BA‑A 6.5 HP 60000 Btu Inverter

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV60H‑BA‑A 6.5 HP 60000 Btu Inverter

40,500,000 đ

Điều hòa REETECH
Máy Lạnh Áp Trần Reetech RUV60H‑BA‑A 6.5 HP 60000 Btu Inverter
40,500,000 đ

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RU18‑BA‑A 2 HP 18000 Btu

Máy Lạnh Áp Trần Reetech RU18‑BA‑A 2 HP 18000 Btu

17,100,000 đ

Điều hòa REETECH
Máy Lạnh Áp Trần Reetech RU18‑BA‑A 2 HP 18000 Btu
17,100,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

3,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
3,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

6,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
6,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,400,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,800,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

7,600,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32
7,600,000 đ

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

1,250,000 đ

Điều hòa KINGPUMP
Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump
1,250,000 đ
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top