Điện Lạnh Thanh Hải Châu| Bán & thi công máy lạnh

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60WAVMV 2.5 HP 21000 Btu Inverter R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60WAVMV 2.5 HP 21000 Btu Inverter R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60WAVMV 2.5 HP 21000 Btu Inverter R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKZ25VVMV 1 HP 8500 Btu Inverter R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKZ25VVMV 1 HP 8500 Btu Inverter R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKZ25VVMV 1 HP 8500 Btu Inverter R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKZ35VVMV 1.5 HP Inverter R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKZ35VVMV 1.5 HP Inverter R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKZ35VVMV 1.5 HP Inverter R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1U16 18000 btu 2 HP

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1U16 18000 btu 2 HP

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1U16 18000 btu 2 HP
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1U16 28000 btu 3 HP

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1U16 28000 btu 3 HP

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1U16 28000 btu 3 HP
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1U16 36000 btu 4 HP

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1U16 36000 btu 4 HP

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1U16 36000 btu 4 HP
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1U16 50000 btu 5.5 HP

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1U16 50000 btu 5.5 HP

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1U16 50000 btu 5.5 HP
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP-V 2 HP inverter

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP-V 2 HP inverter

23,800,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1801UP-V 2 HP inverter
23,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401UP-V 3 HP inverter

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401UP-V 3 HP inverter

25,750,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE2401UP-V 3 HP inverter
25,750,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AL-K6NNC7A 3.5 HP gas R32

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AL-K6NNC7A 3.5 HP gas R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AL-K6NNC7A 3.5 HP gas R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree LF28WPD/NA-M 10HP Inverter

Hàng mới

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree LF28WPD/NA-M 10HP Inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa GREE
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree LF28WPD/NA-M 10HP Inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C28R2H21 3 HP 28000 Btu

Hàng mới

Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C28R2H21 3 HP 28000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C28R2H21 3 HP 28000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50R2H21 5 HP 50000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50R2H21 5 HP 50000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50R2H21 5 HP 50000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C100R1C24 10HP 100.000 Btu

Hàng mới

Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C100R1C24 10HP 100.000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C100R1C24 10HP 100.000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32

41,000,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32
41,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

17,500,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu
17,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu

21,900,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu
21,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu

29,300,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu
29,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu

34,400,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu
34,400,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu

41,100,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu
41,100,000 đ

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

26,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter
26,400,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

33,000,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter
33,000,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

35,910,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter
35,910,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

42,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter
42,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

46,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter
46,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter

50,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter
50,700,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

3,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
3,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

6,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
6,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,400,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,800,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

7,600,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32
7,600,000 đ

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

1,500,000 đ

Điều hòa KINGPUMP
Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump
1,500,000 đ
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top