Điện Lạnh Thanh Hải Châu| Bán & thi công máy lạnh

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu

5,400,000 đ

Điều hòa MIDEA
Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu
5,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

6,400,000 đ

Điều hòa MIDEA
Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu
6,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

9,800,000 đ

Điều hòa MIDEA
Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu
9,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu

7,500,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu
7,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

9,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu
9,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

14,600,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu
14,600,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu

15,700,000 đ

Điều hòa FUNIKI
Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu
15,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC24MMC1 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Funiki CC24MMC1 2.5 HP 24000 Btu

19,500,000 đ

Điều hòa FUNIKI
Máy lạnh âm trần Funiki CC24MMC1 2.5 HP 24000 Btu
19,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC36MMC1 4 HP 36000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Funiki CC36MMC1 4 HP 36000 Btu

28,800,000 đ

Điều hòa FUNIKI
Máy lạnh âm trần Funiki CC36MMC1 4 HP 36000 Btu
28,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC50MMC1 5.5 HP 50000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Funiki CC50MMC1 5.5 HP 50000 Btu

30,500,000 đ

Điều hòa FUNIKI
Máy lạnh âm trần Funiki CC50MMC1 5.5 HP 50000 Btu
30,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-24TL22 2.5 HP 28000 Btu

Máy lạnh âm trần Casper CC-24TL22 2.5 HP 28000 Btu

22,500,000 đ

Điều hòa CASPER
Máy lạnh âm trần Casper CC-24TL22 2.5 HP 28000 Btu
22,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-18IS35 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Casper CC-18IS35 2 HP 18000 Btu

19,800,000 đ

Điều hòa CASPER
Máy lạnh âm trần Casper CC-18IS35 2 HP 18000 Btu
19,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP 24000 Btu

27,500,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP 24000 Btu
27,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5 HP 45000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5 HP 45000 Btu

36,500,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5 HP 45000 Btu
36,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 5.5 HP 50000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 5.5 HP 50000 Btu

40,500,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF140CSV-S5 5.5 HP 50000 Btu
40,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AL-K6NNC7A 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AL-K6NNC7A 2 HP 18000 Btu

18,900,000 đ

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AL-K6NNC7A 2 HP 18000 Btu
18,900,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AM-K6NNC7B 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AM-K6NNC7B 2.5 HP 24000 Btu

21,000,000 đ

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AM-K6NNC7B 2.5 HP 24000 Btu
21,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AMXH-K6NNC7B 3 HP 30025 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AMXH-K6NNC7B 3 HP 30025 Btu

27,800,000 đ

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AMXH-K6NNC7B 3 HP 30025 Btu
27,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW

22,900,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW
22,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW

27,200,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW
27,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW

31,500,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW
31,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW

29,500,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW
29,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW

32,300,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW
32,300,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

23,050,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu
23,050,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

24,650,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu
24,650,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

27,700,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu
27,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

36,150,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu
36,150,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

37,950,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
37,950,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW

Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW

7,700,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW
7,700,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

8,800,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW
8,800,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

10,200,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW
10,200,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW

Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW

10,600,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW
10,600,000 đ

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

11,600,000 đ

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu
11,600,000 đ

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

Hàng mới

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa MITSUBISHI HEAVY
Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

1,500,000 đ

Điều hòa KINGPUMP
Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump
1,500,000 đ
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top