Điện Lạnh Thanh Hải Châu| Bán & thi công máy lạnh

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC10A 1 HP 9000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC10A 1 HP 9000 Btu

5,700,000 đ

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC10A 1 HP 9000 Btu
5,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC15A 1.5 HP 12000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC15A 1.5 HP 12000 Btu

6,700,000 đ

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC15A 1.5 HP 12000 Btu
6,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC20MT 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC20MT 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC20MT 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần HI-CC25MT 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần HI-CC25MT 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh âm trần HI-CC25MT 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC30MT 3 HP 30000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC30MT 3 HP 30000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC30MT 3 HP 30000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MTX 4 HP 36000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MTX 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC40MTX 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC50MT 5 HP 48000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC50MT 5 HP 48000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC50MT 5 HP 48000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC60MT 6HP 60000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC60MT 6HP 60000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh âm trần Hikawa HI-CC60MT 6HP 60000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC30M 3 HP 28000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC30M 3 HP 28000 Btu

18,800,000 đ

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC30M 3 HP 28000 Btu
18,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M 5 HP 48000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M 5 HP 48000 Btu 3 pha

29,800,000 đ

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M 5 HP 48000 Btu 3 pha
29,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50MT2F 5 HP 48000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50MT2F 5 HP 48000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50MT2F 5 HP 48000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M2F 5 HP 48000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M2F 5 HP 48000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M2F 5 HP 48000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FH100MT 10 HP 100000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FH100MT 10 HP 100000 Btu 3 pha

61,800,000 đ

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FH100MT 10 HP 100000 Btu 3 pha
61,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC120MT 12 HP 120000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC120MT 12 HP 120000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC120MT 12 HP 120000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DH15MT 1.5 HP 12000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DH15MT 1.5 HP 12000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DH15MT 1.5 HP 12000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20MT 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20MT 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20MT 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC25MT 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC25MT 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC25MT 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC30MT 3 HP 30000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC30MT 3 HP 30000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC30MT 3 HP 30000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40MT3 4 HP 36000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40MT3 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40MT3 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC50MT 5 HP 48000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC50MT 5 HP 48000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa HIKAWA
Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC50MT 5 HP 48000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

23,050,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu
23,050,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

24,650,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu
24,650,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

27,700,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu
27,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

36,150,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu
36,150,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

37,950,000 đ

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
37,950,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

5,600,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
5,600,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

5,900,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
5,900,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

8,300,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu
8,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

9,500,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu
9,500,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu

9,700,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu
9,700,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

4,400,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
4,400,000 đ

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

1,500,000 đ

Điều hòa KINGPUMP
Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump
1,500,000 đ
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top