Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu

16,100,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu
16,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-180 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-180 2 HP 18000 Btu

12,900,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-180 2 HP 18000 Btu
12,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu

8,000,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu
8,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-092 1 HP 9000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-092 1 HP 9000 Btu

6,700,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh treo tường Sumikura inverter APS/APO-092 1 HP 9000 Btu
6,700,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu

10,500,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu
10,500,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,800,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,800,000 đ

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ24GTLA0 2.5 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ24GTLA0 2.5 HP 24000 Btu

26,450,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ24GTLA0 2.5 HP 24000 Btu
26,450,000 đ

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ18GTLA0 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ18GTLA0 2 HP 18000 Btu

23,250,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ18GTLA0 2 HP 18000 Btu
23,250,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần Tròn LG ZTNQ48GYLA0 46500 btu 5 HP

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần Tròn LG ZTNQ48GYLA0 46500 btu 5 HP

41,450,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần Tròn LG ZTNQ48GYLA0 46500 btu 5 HP
41,450,000 đ

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ12GULA0 1.5 HP 12000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ12GULA0 1.5 HP 12000 Btu

19,050,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi ZTNQ12GULA0 1.5 HP 12000 Btu
19,050,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần Tròn LG ZTNQ36GYLA0 36000 btu 4 HP

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần Tròn LG ZTNQ36GYLA0 36000 btu 4 HP

39,800,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần Tròn LG ZTNQ36GYLA0 36000 btu 4 HP
39,800,000 đ

Máy Lạnh Âm Trần LG ZTNQ48GLMLA0 46500 btu 5 HP

Hàng mới

Máy Lạnh Âm Trần LG ZTNQ48GLMLA0 46500 btu 5 HP

39,100,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Âm Trần LG ZTNQ48GLMLA0 46500 btu 5 HP
39,100,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32

41,000,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32
41,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 36000 Btu 4 HP inverter gas R32

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 36000 Btu 4 HP inverter gas R32

38,050,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36GR5A0 36000 Btu 4 HP inverter gas R32
38,050,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 30000 Btu 3.5 HP inverter gas R32

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 30000 Btu 3.5 HP inverter gas R32

30,200,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 30000 Btu 3.5 HP inverter gas R32
30,200,000 đ

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 24000 Btu 2.5 HP inverter gas R32

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 24000 Btu 2.5 HP inverter gas R32

27,250,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 24000 Btu 2.5 HP inverter gas R32
27,250,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-300 3.5 HP 30000 Btu gas R410

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-300 3.5 HP 30000 Btu gas R410

23,500,000 đ

Điều hòa SUMIKURA
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-300 3.5 HP 30000 Btu gas R410
23,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DH+ 3 HP 28000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DH+ 3 HP 28000 Btu

19,800,000 đ

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DH+ 3 HP 28000 Btu
19,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

17,500,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu
17,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu

21,900,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu
21,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu

29,300,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu
29,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu

34,400,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu
34,400,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu

41,100,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR60KC 6 HP 60000 Btu
41,100,000 đ

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

26,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter
26,400,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

33,000,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter
33,000,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

35,910,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter
35,910,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

42,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter
42,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

46,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter
46,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter

50,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter
50,700,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

3,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
3,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

6,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
6,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,400,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,800,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

7,600,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32
7,600,000 đ

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

1,500,000 đ

Điều hòa KINGPUMP
Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump
1,500,000 đ
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top