Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu

10,500,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu
10,500,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,800,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu

18,200,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu
18,200,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu

23,950,000 đ

Điều hòa PANASONIC
Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu
23,950,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF25UV1V 9300 Btu 1 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF25UV1V 9300 Btu 1 HP

7,600,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF25UV1V 9300 Btu 1 HP
7,600,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF35UV1V 11100 Btu 1.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF35UV1V 11100 Btu 1.5 HP

9,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF35UV1V 11100 Btu 1.5 HP
9,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-24CRDN8 2.5 HP inverter

Máy lạnh âm trần Midea MCD-24CRDN8 2.5 HP inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa MIDEA
Máy lạnh âm trần Midea MCD-24CRDN8 2.5 HP inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRDN8 5.5 HP inverter

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRDN8 5.5 HP inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa MIDEA
Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRDN8 5.5 HP inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS 45000 Btu 5.5 HP

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS 45000 Btu 5.5 HP

30,400,000 đ

Điều hòa YUIKI
Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS 45000 Btu 5.5 HP
30,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS 28000 Btu 3 HP

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS 28000 Btu 3 HP

18,700,000 đ

Điều hòa YUIKI
Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS 28000 Btu 3 HP
18,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR18KH 18000Btu 2 HP

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR18KH 18000Btu 2 HP

15,200,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh âm trần Dairry C-DR18KH 18000Btu 2 HP
15,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR28KH 28000 Btu 3 HP

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Dairry C-DR28KH 28000 Btu 3 HP

18,950,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh âm trần Dairry C-DR28KH 28000 Btu 3 HP
18,950,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD 3 HP

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD 3 HP

18,950,000 đ

Điều hòa YUIKI
Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD 3 HP
18,950,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD 5 HP

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD 5 HP

29,000,000 đ

Điều hòa YUIKI
Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD 5 HP
29,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Dairry IF-DR18KH 18000 Btu 2 HP inverter

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Dairry IF-DR18KH 18000 Btu 2 HP inverter

18,500,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh tủ đứng Dairry IF-DR18KH 18000 Btu 2 HP inverter
18,500,000 đ

máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR28KC 28000 Btu 3 HP

Hàng mới

máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR28KC 28000 Btu 3 HP

17,500,000 đ

Điều hòa DAIRRY
máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR28KC 28000 Btu 3 HP
17,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR50KC 50000Btu 5 HP

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR50KC 50000Btu 5 HP

28,900,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR50KC 50000Btu 5 HP
28,900,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR100KC 96000Btu 10 HP

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR100KC 96000Btu 10 HP

57,900,000 đ

Điều hòa DAIRRY
Máy lạnh tủ đứng Dairry F-DR100KC 96000Btu 10 HP
57,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR200PY1 8 HP 68000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR250PY1 10 HP 91000Btu inverter

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR250PY1 10 HP 91000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR250PY1 10 HP 91000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR400PY1 15 HP 136000Btu inverter

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR400PY1 15 HP 136000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR400PY1 15 HP 136000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR500PY1 20 HP 171000Btu inverter

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR500PY1 20 HP 171000Btu inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDR500PY1 20 HP 171000Btu inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDN80HV1 8 HP 80000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDN80HV1 8 HP 80000 Btu

67,800,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDN80HV1 8 HP 80000 Btu
67,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDN100HV1 10 HP 100000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDN100HV1 10 HP 100000 Btu

72,100,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDN100HV1 10 HP 100000 Btu
72,100,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

25,100,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter
25,100,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

31,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter
31,400,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

32,200,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter
32,200,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

38,000,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter
38,000,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

41,950,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter
41,950,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter

45,500,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter
45,500,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

3,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
3,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

6,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
6,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,400,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,800,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

7,600,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32
7,600,000 đ

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

1,250,000 đ

Điều hòa KINGPUMP
Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump
1,250,000 đ
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top