Điện Lạnh Thanh Hải Châu| Bán & thi công máy lạnh

Máy Lạnh Treo Tường LG V10WIN 1 HP 9000 Btu Inverter

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường LG V10WIN 1 HP 9000 Btu Inverter

6,850,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Treo Tường LG V10WIN 1 HP 9000 Btu Inverter
6,850,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường LG V13WIN 1.5 HP 12000 Btu Inverter

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường LG V13WIN 1.5 HP 12000 Btu Inverter

7,850,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Treo Tường LG V13WIN 1.5 HP 12000 Btu Inverter
7,850,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường LG V18WIN 2 HP 18000 Btu Inverter

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường LG V18WIN 2 HP 18000 Btu Inverter

13,250,000 đ

Điều hòa LG
Máy Lạnh Treo Tường LG V18WIN 2 HP 18000 Btu Inverter
13,250,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32

Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa DAIKIN
Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1301UP-V 1.5 HP 13000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1301UP-V 1.5 HP 13000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE1301UP-V 1.5 HP 13000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3001UP-V 3.3 HP 30000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3001UP-V 3.3 HP 30000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3001UP-V 3.3 HP 30000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE3601UP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4201UP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4201UP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4201UP-V 5 HP 42000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4801UP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4801UP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE4801UP-V 6 HP 48000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE6001UP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE6001UP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GE6001UP-V 7 HP 60000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AL-K6NNC7A 3.5 HP gas R32

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AL-K6NNC7A 3.5 HP gas R32

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa GREE
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC30AL-K6NNC7A 3.5 HP gas R32
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree LF28WPD/NA-M 10HP Inverter

Hàng mới

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree LF28WPD/NA-M 10HP Inverter

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa GREE
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree LF28WPD/NA-M 10HP Inverter
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C28R2H21 3 HP 28000 Btu

Hàng mới

Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C28R2H21 3 HP 28000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C28R2H21 3 HP 28000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50R2H21 5 HP 50000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50R2H21 5 HP 50000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50R2H21 5 HP 50000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C100R1C24 10HP 100.000 Btu

Hàng mới

Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C100R1C24 10HP 100.000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa NAGAKAWA
Máy Lạnh Tủ Đứng Nagakawa NP-C100R1C24 10HP 100.000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32

Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32

41,000,000 đ

Điều hòa LG
Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 48000 Btu 5 HP inverter gas R32
41,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1301BP-V 1.5HP 13000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Điều hòa TOSHIBA
Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

26,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter
26,400,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

33,000,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter
33,000,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

35,910,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter
35,910,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter

42,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV 34100 Btu 4 HP inverter
42,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter

46,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMV 42700 Btu 5 HP inverter
46,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter

50,700,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMV 47800 Btu 5.5 HP inverter
50,700,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

3,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
3,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

6,900,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
6,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,400,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,400,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,800,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

7,600,000 đ

Điều hòa DAIKIN
Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32
7,600,000 đ

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump

1,500,000 đ

Điều hòa KINGPUMP
Máy Bơm Nước Thải Máy Lạnh Kingpump
1,500,000 đ
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top