Tất cả sản phẩm

(18 sản phẩm)

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12IC 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12IC 1.5 HP 12000 Btu

7,150,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12IC 1.5 HP 12000 Btu
7,150,000 đ
Model máy : GWC12IC-K3N9B2J
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 3.7 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GWC12IC-K3N9B2J
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 3.7 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18ID 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18ID 2 HP 18000 Btu

10,550,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18ID 2 HP 18000 Btu
10,550,000 đ
Model máy : GWC18ID-K3N9B2G
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GWC18ID-K3N9B2G
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 5.3 kW/ 2 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24IE 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24IE 2.5 HP 24000 Btu

15,150,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24IE 2.5 HP 24000 Btu
15,150,000 đ
Model máy : GWC24IE-E3N9B2A
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GWC24IE-E3N9B2A
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09FB 1 HP 9000 Btu inverter

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09FB 1 HP 9000 Btu inverter

10,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09FB 1 HP 9000 Btu inverter
10,000,000 đ
Model máy : GWC09FB-K6D9A1W
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • GWC09FB-K6D9A1W
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2.65 kW/ 1 HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12FB 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12FB 1.5 HP 12000 Btu inverter

11,400,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12FB 1.5 HP 12000 Btu inverter
11,400,000 đ
Model máy : GWC12FB-K6D9A1W
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GWC12FB-K6D9A1W
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18FD 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18FD 2 HP 18000 Btu inverter

13,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18FD 2 HP 18000 Btu inverter
13,000,000 đ
Model máy : GWC18FD-K6D9A1W
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 4.7 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • GWC18FD-K6D9A1W
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 4.7 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP

2HP

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP

18,850,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP
18,850,000 đ
Model máy : GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 16.720 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 16.720 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP

2.5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP

23,850,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP
23,850,000 đ
Model máy : GU71T/A-K/GUL71W/A-K
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.225 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU71T/A-K/GUL71W/A-K
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.225 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP

4HP

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP

30,750,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP
30,750,000 đ
Model máy : GU100T/A-K/GUL100W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 35.144 Btu/ 10.3 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU100T/A-K/GUL100W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 35.144 Btu/ 10.3 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP

5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP

35,450,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP
35,450,000 đ
Model máy : GU125T/A-K/GUL125W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 40.944 Btu/ 12 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU125T/A-K/GUL125W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 40.944 Btu/ 12 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU140T/A-K 48109 Btu 5.5 HP

5.5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU140T/A-K 48109 Btu 5.5 HP

38,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU140T/A-K 48109 Btu 5.5 HP
38,300,000 đ
Model máy : GU140T/A-K/GUL140W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 48.109 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU140T/A-K/GUL140W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 48.109 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU160T/A-K 6.5 HP 51180 Btu

6.5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU160T/A-K 6.5 HP 51180 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh âm trần Gree GU160T/A-K 6.5 HP 51180 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : GU160T/A-K/GUL160W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 51.180 Btu/ 15 kW/ 6.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU160T/A-K/GUL160W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 51.180 Btu/ 15 kW/ 6.5 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A 2 HP 18000 Btu

17,800,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A 2 HP 18000 Btu
17,800,000 đ
Model máy : GVC18AG-K1NNA5A
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.998 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GVC18AG-K1NNA5A
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.998 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A 2.5 HP 24000 Btu

20,700,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A 2.5 HP 24000 Btu
20,700,000 đ
Model máy : GVC24AG-K1NNA5A
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.020 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GVC24AG-K1NNA5A
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.020 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A 4 HP 36000 Btu

4HP

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A 4 HP 36000 Btu

30,400,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A 4 HP 36000 Btu
30,400,000 đ
Model máy : GVC36AH-M1NNA5A
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GVC36AH-M1NNA5A
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 4 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top