Tất cả sản phẩm

(354 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BA 2 HP Inverter

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BA 2 HP Inverter

35,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BA 2 HP Inverter
35,700,000 đ
Model máy : PLY-P18BA
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • PLY-P18BA
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18.000Btu/2HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH

24,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH
24,900,000 đ
Model máy : SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17.400Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17.400Btu/2HP
 • không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BA 2.5 HP Inverter

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BA 2.5 HP Inverter

36,600,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BA 2.5 HP Inverter
36,600,000 đ
Model máy : PLY-P24BA
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • PLY-P24BA
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24.000Btu/2.5HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH

28,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH
28,800,000 đ
Model máy : PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 22.900Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 22.900Btu/2.5HP
 • không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH

31,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH
31,400,000 đ
Model máy : PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 27.000Btu/3HP
Công nghệ inverter : không
 • PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 27.000Btu/3HP
 • không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BA 3.5 HP Inverter

3.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BA 3.5 HP Inverter

37,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BA 3.5 HP Inverter
37,400,000 đ
Model máy : PLY-P30BA
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 30.000Btu/3.5HP
Công nghệ inverter :
 • PLY-P30BA
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 30.000Btu/3.5HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BA 4 HP Inverter

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BA 4 HP Inverter

43,100,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BA 4 HP Inverter
43,100,000 đ
Model máy : PLY-P36BA
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000Btu/4HP
Công nghệ inverter :
 • PLY-P36BA
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36.000Btu/4HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BA 5 HP Inverter

5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BA 5 HP Inverter

60,850,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BA 5 HP Inverter
60,850,000 đ
Model máy : PLY-P42BA
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 42.000Btu/5HP
Công nghệ inverter :
 • PLY-P42BA
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 42.000Btu/5HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH

5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH

40,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH
40,900,000 đ
Model máy : PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 44.700Btu/5HP
Công nghệ inverter : không
 • PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 44.700Btu/5HP
 • không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BA 5.5 HP Inverter

5.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BA 5.5 HP Inverter

68,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BA 5.5 HP Inverter
68,300,000 đ
Model máy : PLY-P48BA
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 48.000Btu/5.5HP
Công nghệ inverter :
 • PLY-P48BA
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 48.000Btu/5.5HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH

6HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH

48,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH
48,700,000 đ
Model máy : PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH
Thương hiệu : Mitsubishi Electric
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 51.200Btu/6HP
Công nghệ inverter : không
 • PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH
 • Mitsubishi Electric
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 51.200Btu/6HP
 • không

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD 5 HP

5HP

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD 5 HP

29,000,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD 5 HP
29,000,000 đ
Model máy : YK-45MAD
Thương hiệu : Yuiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 45.000Btu/5HP
Công nghệ inverter : không
 • YK-45MAD
 • Yuiki
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 45.000Btu/5HP
 • không

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

2HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter

25,100,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV 17100 Btu 2 HP inverter
25,100,000 đ
Model máy : FHA50BVMV/RZF50CV2V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • FHA50BVMV/RZF50CV2V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

2.5HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter

31,400,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV 20500 Btu 2.5 HP inverter
31,400,000 đ
Model máy : FHA60BVMV/RZF60CV2V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • FHA60BVMV/RZF60CV2V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 20.500Btu/2.5HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

3HP

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter

32,200,000 đ

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV 24200 Btu 3 HP inverter
32,200,000 đ
Model máy : FHA71BVMV/RZF71CV2V(YM)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 24.200Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • FHA71BVMV/RZF71CV2V(YM)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 24.200Btu/3HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top