Tất cả sản phẩm

(818 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu

16,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu
16,600,000 đ
Model máy : FTKB50XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB50XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

22,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu
22,500,000 đ
Model máy : FTKB60XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Dàn lạnh: Việt Nam/Dàn nóng: Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB60XVMV
 • Daikin
 • Dàn lạnh: Việt Nam/Dàn nóng: Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu

9,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu
9,800,000 đ
Model máy : FTKF25XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF25XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
11,500,000 đ
Model máy : FTKF35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu

18,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu
18,400,000 đ
Model máy : FTKF50XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF50XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

23,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu
23,950,000 đ
Model máy : FTKF60XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF60XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu
10,800,000 đ
Model máy : FTKY25WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY25WAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

13,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu
13,900,000 đ
Model máy : FTKY35WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY35WAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu

21,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu
21,800,000 đ
Model máy : FTKY50WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY50WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu

29,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu
29,950,000 đ
Model máy : FTKY60WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY60WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY71WVMV 3 HP 24200 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY71WVMV 3 HP 24200 Btu

32,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY71WVMV 3 HP 24200 Btu
32,800,000 đ
Model máy : FTKY71WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY71WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu

7,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu
7,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

9,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu
9,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu
14,900,000 đ
Model máy : CU/CS-N18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

20,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu
20,800,000 đ
Model máy : CU/CS-N24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top