Tất cả sản phẩm

(94 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8B
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8B
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu

4,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu
4,900,000 đ
Model máy : SC-09FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-09FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : NS-C09R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C09R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : HSC09TMU
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 30 tháng
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HSC09TMU
 • Funiki
 • Malaysia
 • 30 tháng
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CHARM24CI
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CHARM24CI
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : SCM40ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • SCM40ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM40YA-W5/FDC40YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4.3 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM40YA-W5/FDC40YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4.3 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM50CNV-S5/FDC50CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM50CNV-S5/FDC50CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CNV-S5 3 HP 24225 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CNV-S5 3 HP 24225 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CNV-S5 3 HP 24225 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM71CNV-S5/FDC71CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24225 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM71CNV-S5/FDC71CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24225 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM100CNV-S5/FDC100CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 35826 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM100CNV-S5/FDC100CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 35826 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

4,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)
4,800,000 đ
Model máy : APS/APO-092
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-092
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50MT2F 5 HP 48000 Btu 3 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50MT2F 5 HP 48000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50MT2F 5 HP 48000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-FC50MT2F/HO-FC50MT2F
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 48000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-FC50MT2F/HO-FC50MT2F
 • Hikawa
 • Malaysia
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 48000 Btu/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M2F 5 HP 48000 Btu 3 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M2F 5 HP 48000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC50M2F 5 HP 48000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-FC50M2F/HO-FC50M2F
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 48000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-FC50M2F/HO-FC50M2F
 • Hikawa
 • Malaysia
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 48000 Btu/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC120MT 12 HP 120000 Btu 3 pha

12HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC120MT 12 HP 120000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh tủ đứng Hikawa HI-FC120MT 12 HP 120000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-FC120MT/HO-FC120MT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 120000 Btu/ 12 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-FC120MT/HO-FC120MT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 120000 Btu/ 12 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DH15MT 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DH15MT 1.5 HP 12000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DH15MT 1.5 HP 12000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-DH15MT/HO-DH15MT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-DH15MT/HO-DH15MT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 1.5 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top