Tất cả sản phẩm

(41 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V 1 HP 9000 Btu

7,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V 1 HP 9000 Btu
7,600,000 đ
Model máy : RAS-H10Z1KCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H10Z1KCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10C4KCVG-V 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10C4KCVG-V 1 HP 9000 Btu

7,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10C4KCVG-V 1 HP 9000 Btu
7,800,000 đ
Model máy : RAS-H10C4KCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H10C4KCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10E2KCVG-V 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10E2KCVG-V 1 HP 9000 Btu

9,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10E2KCVG-V 1 HP 9000 Btu
9,200,000 đ
Model máy : RAS-H10E2KCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H10E2KCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13Z1KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13Z1KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu

9,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13Z1KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu
9,700,000 đ
Model máy : RAS-H13Z1KCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H13Z1KCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13C3KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13C3KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu

9,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13C3KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu
9,700,000 đ
Model máy : RAS-H13C3KCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H13C3KCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13C4KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13C4KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu

9,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13C4KCVG-V 1.5 HP 12000 Btu
9,900,000 đ
Model máy : RAS-H13C4KCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H13C4KCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13E2KCVG-V 1.5 HP 12200 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13E2KCVG-V 1.5 HP 12200 Btu

11,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13E2KCVG-V 1.5 HP 12200 Btu
11,100,000 đ
Model máy : RAS-H13E2KCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12200 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H13E2KCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12200 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18C4KCVG-V 2 HP 17000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18C4KCVG-V 2 HP 17000 Btu

14,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18C4KCVG-V 2 HP 17000 Btu
14,500,000 đ
Model máy : RAS-H18C4KCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H18C4KCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu

23,050,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1301CP-V 1.5 HP 13000 Btu
23,050,000 đ
Model máy : RAV-GE1301CP-V/GE1301AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 13000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1301CP-V/GE1301AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 13000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu

24,650,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE1801CP-V 2 HP 18000 Btu
24,650,000 đ
Model máy : RAV-GE1801CP-V/GE1801AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1801CP-V/GE1801AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu

27,700,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE2401CP-V 3 HP 24000 Btu
27,700,000 đ
Model máy : RAV-GE2401CP-V/GE2401AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE2401CP-V/GE2401AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 3 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

3.2HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu

36,150,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3001CP-V 3.3 HP 30000 Btu
36,150,000 đ
Model máy : RAV-GE3001CP-V/GE3001AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 30000 Btu/ 3.3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3001CP-V/GE3001AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 30000 Btu/ 3.3 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

37,950,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
37,950,000 đ
Model máy : RAV-GE3601CP-V/GE3601AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601CP-V/GE3601AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE3601CP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RAV-GE3601CP-V/GE3601A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601CP-V/GE3601A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha

5HP
Hàng mới

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha

40,050,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-GE4201CP-V 5 HP 42000 Btu 1 pha
40,050,000 đ
Model máy : RAV-GE4201CP-V/GE4201AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 42000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE4201CP-V/GE4201AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 42000 Btu/ 5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top