Tất cả sản phẩm

(43 sản phẩm)

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE401BP-V 1.5 HP inverter

1.5HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE401BP-V 1.5 HP inverter

21,300,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE401BP-V 1.5 HP inverter
21,300,000 đ
Model máy : RAV-SE401BP-V/RAV-TE401AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 3.82 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-SE401BP-V/RAV-TE401AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 3.82 kW/ 1.5 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE561BP-V 2 HP inverter

2HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE561BP-V 2 HP inverter

23,400,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE561BP-V 2 HP inverter
23,400,000 đ
Model máy : RAV-SE561BP-V/RAV-TE561AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-SE561BP-V/RAV-TE561AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 5.3 kW/ 2 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE801BP-V 3 HP inverter

3HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE801BP-V 3 HP inverter

27,500,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE801BP-V 3 HP inverter
27,500,000 đ
Model máy : RAV-SE801BP-V/RAV-TE801AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 6.3 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-SE801BP-V/RAV-TE801AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 6.3 kW/ 3 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1001BP-V 4 HP inverter

4HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1001BP-V 4 HP inverter

37,400,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1001BP-V 4 HP inverter
37,400,000 đ
Model máy : RAV-SE1001BP-V/RAV-TE1001A8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-SE1001BP-V/RAV-TE1001A8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 10.6 kW/ 4 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1251BP-V 5 HP inverter

5HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1251BP-V 5 HP inverter

40,800,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1251BP-V 5 HP inverter
40,800,000 đ
Model máy : RAV-SE1251BP-V/RAV-TE1251A8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 12.6 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-SE1251BP-V/RAV-TE1251A8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 12.6 kW/ 5 HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-130CSP-V 1.5 HP 13000 BTU

1.5HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-130CSP-V 1.5 HP 13000 BTU

17,600,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-130CSP-V 1.5 HP 13000 BTU
17,600,000 đ
Model máy : RAV-130CSP-V/RAV-130ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 13.000 Btu/ 3.8 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RAV-130CSP-V/RAV-130ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 13.000 Btu/ 3.8 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-180CSP-V 2 HP 18100 BTU

2HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-180CSP-V 2 HP 18100 BTU

19,200,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-180CSP-V 2 HP 18100 BTU
19,200,000 đ
Model máy : RAV-180CSP-V/RAV-180ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 18.100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RAV-180CSP-V/RAV-180ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 18.100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-240CSP-V 3 HP 24200 BTU

3HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-240CSP-V 3 HP 24200 BTU

23,900,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-240CSP-V 3 HP 24200 BTU
23,900,000 đ
Model máy : RAV-240CSP-V/RAV-240ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RAV-240CSP-V/RAV-240ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-300CSP-V 3.3 HP 30000 BTU

3.2HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-300CSP-V 3.3 HP 30000 BTU

25,500,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-300CSP-V 3.3 HP 30000 BTU
25,500,000 đ
Model máy : RAV-300CSP-V/RAV-300ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RAV-300CSP-V/RAV-300ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.3 HP
 • Không

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42600 BTU

5HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42600 BTU

32,300,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42600 BTU
32,300,000 đ
Model máy : RAV-420CSP-V/RAV-420AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RAV-420CSP-V/RAV-420AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-480AS8-V 6 HP 51500 BTU

6HP

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-480AS8-V 6 HP 51500 BTU

34,300,000 đ

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-480AS8-V 6 HP 51500 BTU
34,300,000 đ
Model máy : RAV-480CSP-V/RAV-480AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 51.500 Btu/ 15.1 kW/ 6 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RAV-480CSP-V/RAV-480AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 51.500 Btu/ 15.1 kW/ 6 HP
 • Không

Treo tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V 1 HP 9200 Btu inverter

1HP

Treo tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V 1 HP 9200 Btu inverter

10,000,000 đ

Treo tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V 1 HP 9200 Btu inverter
10,000,000 đ
Model máy : RAS-H10PKCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9.200 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H10PKCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9.200 Btu/ 1 HP

Treo tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V 1.5 HP 12200 Btu inverter

1.5HP

Treo tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V 1.5 HP 12200 Btu inverter

12,000,000 đ

Treo tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V 1.5 HP 12200 Btu inverter
12,000,000 đ
Model máy : RAS-H13PKCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.200 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H13PKCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12.200 Btu/ 1.5 HP

Treo tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Treo tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V 2 HP 18000 Btu inverter

16,850,000 đ

Treo tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V 2 HP 18000 Btu inverter
16,850,000 đ
Model máy : RAS-H18PKCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H18PKCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP

Treo tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V 2.5 HP 20400 Btu inverter

2.5HP

Treo tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V 2.5 HP 20400 Btu inverter

21,400,000 đ

Treo tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V 2.5 HP 20400 Btu inverter
21,400,000 đ
Model máy : RAS-H24PKCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 20.400 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H24PKCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 20.400 Btu/ 2.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top