Tất cả sản phẩm

(219 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu

15,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu
15,700,000 đ
Model máy : CC18MMC1
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CC18MMC1
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

6,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu
6,400,000 đ
Model máy : MSAGII-13CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-13CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

9,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu
9,800,000 đ
Model máy : MSAGII-18CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-18CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

9,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu
9,400,000 đ
Model máy : FTF35XAV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF35XAV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

14,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu
14,600,000 đ
Model máy : FTF50XV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17100 Btu/ 5.02 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF50XV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17100 Btu/ 5.02 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

10,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
10,600,000 đ
Model máy : FTKB35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu

16,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu
16,600,000 đ
Model máy : FTKB50XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB50XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
11,500,000 đ
Model máy : FTKF35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu

18,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu
18,400,000 đ
Model máy : FTKF50XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF50XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

13,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu
13,900,000 đ
Model máy : FTKY35WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY35WAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu

21,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu
21,800,000 đ
Model máy : FTKY50WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY50WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

9,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu
9,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu
14,900,000 đ
Model máy : CU/CS-N18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,600,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU12XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU12XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100

17,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100
17,900,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top