Tất cả sản phẩm

(117 sản phẩm)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP 24000 Btu

27,500,000 đ

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CNV-S5 2.5 HP 24000 Btu
27,500,000 đ
Model máy : FDF71CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Trung Quốc/Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDF71CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Trung Quốc/Thái Lan
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Funiki CC24MMC1 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Funiki CC24MMC1 2.5 HP 24000 Btu

19,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC24MMC1 2.5 HP 24000 Btu
19,500,000 đ
Model máy : CC24MMC1
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CC24MMC1
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

22,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu
22,500,000 đ
Model máy : FTKB60XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Dàn lạnh: Việt Nam/Dàn nóng: Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB60XVMV
 • Daikin
 • Dàn lạnh: Việt Nam/Dàn nóng: Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

23,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu
23,950,000 đ
Model máy : FTKF60XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF60XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu

29,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu
29,950,000 đ
Model máy : FTKY60WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY60WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

20,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu
20,800,000 đ
Model máy : CU/CS-N24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu

24,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu
24,300,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU24XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU24XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

27,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu
27,500,000 đ
Model máy : CU/CS-U24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

30,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu
30,000,000 đ
Model máy : CU/CS-XU24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu

15,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu
15,300,000 đ
Model máy : HC-24IA32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 22000 Btu/ 6.45 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-24IA32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 22000 Btu/ 6.45 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu

12,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu
12,500,000 đ
Model máy : SC-24FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-24FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu
14,900,000 đ
Model máy : GC-24IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21500 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-24IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21500 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu

15,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu
15,200,000 đ
Model máy : GC-24IS32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21500 Btu/ 6.3 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-24IS32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21500 Btu/ 6.3 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu
11,600,000 đ
Model máy : NS-C24R1M05
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C24R1M05
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu

13,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu
13,300,000 đ
Model máy : NIS-C24R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 22500 Btu/ 6.59 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C24R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 22500 Btu/ 6.59 kW/ 2.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top