Tất cả sản phẩm

(155 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu

15,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Funiki CC18MMC1 2 HP 18000 Btu
15,700,000 đ
Model máy : CC18MMC1
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CC18MMC1
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

9,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu
9,800,000 đ
Model máy : MSAGII-18CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-18CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

14,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu
14,600,000 đ
Model máy : FTF50XV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17100 Btu/ 5.02 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF50XV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17100 Btu/ 5.02 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu

16,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50XVMV 2 HP 18100 Btu
16,600,000 đ
Model máy : FTKB50XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB50XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu

18,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF50XVMV 2 HP 18100 Btu
18,400,000 đ
Model máy : FTKF50XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF50XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu

21,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY50WVMV 2 HP 17700 Btu
21,800,000 đ
Model máy : FTKY50WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY50WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu
14,900,000 đ
Model máy : CU/CS-N18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100

17,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100
17,900,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8B
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8B
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

20,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu
20,300,000 đ
Model máy : CU/CS-U18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

22,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 2 HP 18100 Btu
22,000,000 đ
Model máy : CU/CS-XU18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu
10,800,000 đ
Model máy : AH-X18ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X18ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu

9,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu
9,700,000 đ
Model máy : KC-18FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • KC-18FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu

12,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu
12,300,000 đ
Model máy : HC-18IA32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.25 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-18IA32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.25 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper SC-18FS33 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-18FS33 2 HP 18000 Btu

9,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-18FS33 2 HP 18000 Btu
9,200,000 đ
Model máy : SC-18FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-18FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top