Tất cả sản phẩm

(99 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu

14,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V 2 HP 17100 Btu
14,600,000 đ
Model máy : FTF50XV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17100 Btu/ 5.02 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF50XV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17100 Btu/ 5.02 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

10,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
10,600,000 đ
Model máy : FTKB35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
11,500,000 đ
Model máy : FTKF35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY25WAVMV 1 HP 9200 Btu
10,800,000 đ
Model máy : FTKY25WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY25WAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

13,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu
13,900,000 đ
Model máy : FTKY35WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY35WAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu
14,900,000 đ
Model máy : CU/CS-N18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,600,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU12XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU12XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

10,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu
10,400,000 đ
Model máy : CU/CS-U9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8700 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8700 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

12,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu
12,700,000 đ
Model máy : CU/CS-U12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu
11,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XU9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 8700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 8700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

14,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu
14,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XU12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu
10,800,000 đ
Model máy : AH-X18ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X18ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu

12,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu
12,300,000 đ
Model máy : HC-18IA32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.25 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-18IA32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.25 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu

12,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu
12,500,000 đ
Model máy : SC-24FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-24FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper MC-18IS33 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper MC-18IS33 2 HP 18000 Btu

12,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper MC-18IS33 2 HP 18000 Btu
12,800,000 đ
Model máy : MC-18IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • MC-18IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top