Tất cả sản phẩm

(29 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : NS-C09R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C09R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu

5,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu
5,600,000 đ
Model máy : NS-C12R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C12R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu

8,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu
8,600,000 đ
Model máy : NS-C18R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C18R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu
11,600,000 đ
Model máy : NS-C24R1M05
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C24R1M05
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu

5,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu
5,600,000 đ
Model máy : NIS-C09R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C09R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2H12 1.5 HP 120000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2H12 1.5 HP 120000 Btu

6,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2H12 1.5 HP 120000 Btu
6,600,000 đ
Model máy : NIS-C12R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C12R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C18R2H12 2 HP 17500 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C18R2H12 2 HP 17500 Btu

9,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C18R2H12 2 HP 17500 Btu
9,600,000 đ
Model máy : NIS-C18R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17500 Btu/ 5.13 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C18R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 17500 Btu/ 5.13 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu

13,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu
13,300,000 đ
Model máy : NIS-C24R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 22500 Btu/ 6.59 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C24R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 22500 Btu/ 6.59 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1T20 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1T20 2 HP 18000 Btu

15,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1T20 2 HP 18000 Btu
15,500,000 đ
Model máy : NT-C18R1T20
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NT-C18R1T20
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1T20 3 HP 28000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1T20 3 HP 28000 Btu

21,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1T20 3 HP 28000 Btu
21,300,000 đ
Model máy : NT-C28R1T20
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28000 Btu/ 8.2 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NT-C28R1T20
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28000 Btu/ 8.2 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu

29,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C36R1T20 4 HP 36000 Btu
29,700,000 đ
Model máy : NT-C36R1T20
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NT-C36R1T20
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1T20 5.5 HP 50000 Btu

5.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1T20 5.5 HP 50000 Btu

30,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C50R1T20 5.5 HP 50000 Btu
30,900,000 đ
Model máy : NT-C50R1T20
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 50000 Btu/ 10.5 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NT-C50R1T20
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 50000 Btu/ 10.5 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C18R2M16 2 HP 19000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C18R2M16 2 HP 19000 Btu

21,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C18R2M16 2 HP 19000 Btu
21,500,000 đ
Model máy : NIT-C18R2M16
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 19000 Btu/ 5.57 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • NIT-C18R2M16
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 19000 Btu/ 5.57 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C28R2M16 3 HP 28000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C28R2M16 3 HP 28000 Btu

23,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C28R2M16 3 HP 28000 Btu
23,500,000 đ
Model máy : NIT-C28R2M16
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28000 Btu/ 8.2 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • NIT-C28R2M16
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28000 Btu/ 8.2 kW/ 3 HP

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C36R2M16 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C36R2M16 4 HP 36000 Btu

33,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa NIT-C36R2M16 4 HP 36000 Btu
33,500,000 đ
Model máy : NIT-C36R2M16
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • NIT-C36R2M16
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 10.55 kW/ 4 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top