Tất cả sản phẩm

(146 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu

5,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-10CRDN8 1 HP 10000 Btu
5,400,000 đ
Model máy : MSAGII-10CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-10CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

6,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu
6,400,000 đ
Model máy : MSAGII-13CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-13CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu

9,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-18CRDN8 2 HP 18000 Btu
9,800,000 đ
Model máy : MSAGII-18CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-18CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu

7,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25XAV1V 1 HP 9300 Btu
7,500,000 đ
Model máy : FTF25XAV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9300 Btu/ 2.72 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF25XAV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9300 Btu/ 2.72 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

9,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu
9,400,000 đ
Model máy : FTF35XAV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF35XAV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25XVMV 1 HP 9200 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25XVMV 1 HP 9200 Btu

8,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25XVMV 1 HP 9200 Btu
8,500,000 đ
Model máy : FTKB25XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB25XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu

9,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25XVMV 1 HP 9200 Btu
9,800,000 đ
Model máy : FTKF25XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF25XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9200 Btu/ 2.7 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu

7,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu
7,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

9,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu
9,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu

9,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu
9,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU9XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU9XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu

7,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu
7,500,000 đ
Model máy : AH-XP10YMW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-XP10YMW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu

7,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu
7,900,000 đ
Model máy : AH-XP13YMW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-XP13YMW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu

6,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu
6,300,000 đ
Model máy : AH-X10ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X10ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu

7,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu
7,300,000 đ
Model máy : AH-X13ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X13ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu

5,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : TC-09IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • TC-09IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top