Tất cả sản phẩm

(99 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu

6,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Midea MSAGII-13CRDN8 1.5 HP 12000 Btu
6,400,000 đ
Model máy : MSAGII-13CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • MSAGII-13CRDN8
 • Midea
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu

9,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP 11100 Btu
9,400,000 đ
Model máy : FTF35XAV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FTF35XAV1V
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11100 Btu/ 3.26 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

10,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
10,600,000 đ
Model máy : FTKB35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35XVMV 1.5 HP 12300 Btu
11,500,000 đ
Model máy : FTKF35XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF35XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12300 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu

13,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY35WAVMV 1.5 HP 11900 Btu
13,900,000 đ
Model máy : FTKY35WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY35WAVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

9,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu
9,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,600,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU12XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU12XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

12,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu
12,700,000 đ
Model máy : CU/CS-U12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

14,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu
14,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XU12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu

7,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu
7,900,000 đ
Model máy : AH-XP13YMW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-XP13YMW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu

7,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu
7,300,000 đ
Model máy : AH-X13ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X13ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu

6,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu
6,600,000 đ
Model máy : KC-12FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • KC-12FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper HC-12IA33 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-12IA33 1.5 HP 12000 Btu

6,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-12IA33 1.5 HP 12000 Btu
6,700,000 đ
Model máy : HC-12IA33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-12IA33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper SC-12FS33 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-12FS33 1.5 HP 12000 Btu

5,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-12FS33 1.5 HP 12000 Btu
5,900,000 đ
Model máy : SC-12FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-12FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper MC-12IS33 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper MC-12IS33 1.5 HP 12000 Btu

7,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper MC-12IS33 1.5 HP 12000 Btu
7,400,000 đ
Model máy : MC-12IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • MC-12IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top