Tất cả sản phẩm

(816 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Casper MC-09IS33 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper MC-09IS33 1 HP 9000 Btu

6,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper MC-09IS33 1 HP 9000 Btu
6,400,000 đ
Model máy : MC-09IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • MC-09IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper MC-12IS33 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper MC-12IS33 1.5 HP 12000 Btu

7,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper MC-12IS33 1.5 HP 12000 Btu
7,400,000 đ
Model máy : MC-12IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • MC-12IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper MC-18IS33 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper MC-18IS33 2 HP 18000 Btu

12,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper MC-18IS33 2 HP 18000 Btu
12,800,000 đ
Model máy : MC-18IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • MC-18IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS35 1 HP 9300 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS35 1 HP 9300 Btu

6,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS35 1 HP 9300 Btu
6,000,000 đ
Model máy : GC-09IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9300 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-09IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9300 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-12IS35 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-12IS35 1.5 HP 12000 Btu

6,650,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-12IS35 1.5 HP 12000 Btu
6,650,000 đ
Model máy : GC-12IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-12IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu
14,900,000 đ
Model máy : GC-24IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21500 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-24IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21500 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS33 1 HP 9800 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS33 1 HP 9800 Btu

5,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-09IS33 1 HP 9800 Btu
5,900,000 đ
Model máy : GC-09IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9800 Btu/ 2.87 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-09IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9800 Btu/ 2.87 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-12IS33 1.5 HP 12800 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-12IS33 1.5 HP 12800 Btu

6,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-12IS33 1.5 HP 12800 Btu
6,800,000 đ
Model máy : GC-12IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12800 Btu/ 3.75 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-12IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12800 Btu/ 3.75 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-18IS33 2 HP 18500 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-18IS33 2 HP 18500 Btu

12,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-18IS33 2 HP 18500 Btu
12,600,000 đ
Model máy : GC-18IS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18500 Btu/ 5.42 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-18IS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18500 Btu/ 5.42 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu

15,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu
15,200,000 đ
Model máy : GC-24IS32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21500 Btu/ 6.3 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-24IS32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21500 Btu/ 6.3 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : NS-C09R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C09R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu

5,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu
5,600,000 đ
Model máy : NS-C12R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C12R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu

8,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu
8,600,000 đ
Model máy : NS-C18R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C18R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu
11,600,000 đ
Model máy : NS-C24R1M05
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C24R1M05
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu

5,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu
5,600,000 đ
Model máy : NIS-C09R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C09R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top