Tất cả sản phẩm

(818 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu

6,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu
6,300,000 đ
Model máy : AH-X10ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X10ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu

7,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu
7,300,000 đ
Model máy : AH-X13ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X13ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu
10,800,000 đ
Model máy : AH-X18ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X18ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu

5,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : TC-09IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • TC-09IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu

5,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu
5,500,000 đ
Model máy : KC-09FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • KC-09FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu

6,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu
6,600,000 đ
Model máy : KC-12FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • KC-12FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu

9,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu
9,700,000 đ
Model máy : KC-18FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • KC-18FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper HC-09IA32 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-09IA32 1 HP 9000 Btu

5,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-09IA32 1 HP 9000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : HC-09IA32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-09IA32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper HC-12IA33 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-12IA33 1.5 HP 12000 Btu

6,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-12IA33 1.5 HP 12000 Btu
6,700,000 đ
Model máy : HC-12IA33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-12IA33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.6 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu

12,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-18IA32 2 HP 18000 Btu
12,300,000 đ
Model máy : HC-18IA32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.25 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-18IA32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.25 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu

15,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu
15,300,000 đ
Model máy : HC-24IA32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 22000 Btu/ 6.45 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-24IA32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 22000 Btu/ 6.45 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu

4,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-09FS33 1 HP 9000 Btu
4,900,000 đ
Model máy : SC-09FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-09FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper SC-12FS33 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-12FS33 1.5 HP 12000 Btu

5,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-12FS33 1.5 HP 12000 Btu
5,900,000 đ
Model máy : SC-12FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-12FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper SC-18FS33 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-18FS33 2 HP 18000 Btu

9,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-18FS33 2 HP 18000 Btu
9,200,000 đ
Model máy : SC-18FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-18FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu

12,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu
12,500,000 đ
Model máy : SC-24FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-24FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top