Máy lạnh treo tường

(15 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : NS-C09R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C09R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu

5,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP 12000 Btu
5,600,000 đ
Model máy : NS-C12R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C12R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu

8,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2T30 2 HP 18000 Btu
8,600,000 đ
Model máy : NS-C18R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C18R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu
11,600,000 đ
Model máy : NS-C24R1M05
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C24R1M05
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu

5,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2H12 1 HP 9000 Btu
5,600,000 đ
Model máy : NIS-C09R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C09R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2H12 1.5 HP 120000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2H12 1.5 HP 120000 Btu

6,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2H12 1.5 HP 120000 Btu
6,600,000 đ
Model máy : NIS-C12R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C12R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C18R2H12 2 HP 17500 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C18R2H12 2 HP 17500 Btu

9,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C18R2H12 2 HP 17500 Btu
9,600,000 đ
Model máy : NIS-C18R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17500 Btu/ 5.13 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C18R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 17500 Btu/ 5.13 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu

13,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu
13,300,000 đ
Model máy : NIS-C24R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 22500 Btu/ 6.59 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C24R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 22500 Btu/ 6.59 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2T01 1 HP 9000 Btu inverter

1HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2T01 1 HP 9000 Btu inverter

6,150,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C09R2T01 1 HP 9000 Btu inverter
6,150,000 đ
Model máy : NIS-C09R2T01
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9.000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C09R2T01
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9.000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2T01 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2T01 1.5 HP 12000 Btu inverter

7,150,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C12R2T01 1.5 HP 12000 Btu inverter
7,150,000 đ
Model máy : NIS-C12R2T01
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C12R2T01
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12.000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS–C18R2T01 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS–C18R2T01 2 HP 18000 Btu inverter

11,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS–C18R2T01 2 HP 18000 Btu inverter
11,800,000 đ
Model máy : NIS–C18R2T01
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS–C18R2T01
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2H06 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2H06 1 HP 9000 Btu

4,650,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2H06 1 HP 9000 Btu
4,650,000 đ
Model máy : NS-C09R2H06
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9.000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C09R2H06
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9.000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2H06 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2H06 1.5 HP 12000 Btu

5,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C12R2H06 1.5 HP 12000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : NS-C12R2H06
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C12R2H06
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12.000 Btu/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2H06 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2H06 2 HP 18000 Btu

8,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C18R2H06 2 HP 18000 Btu
8,800,000 đ
Model máy : NS-C18R2H06
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C18R2H06
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP 24000 Btu

11,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP 24000 Btu
11,950,000 đ
Model máy : NS-C24R2H06
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C24R2H06
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24.000 Btu/ 2.5 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top