Máy lạnh treo tường

(36 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu

7,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9ZKH-8 1 HP 9040 Btu
7,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu

9,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12ZKH-8 1.5 HP 11700 Btu
9,600,000 đ
Model máy : CU/CS-N12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11700 Btu/ 3.42 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18ZKH-8 2 HP 18000 Btu
14,900,000 đ
Model máy : CU/CS-N18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

20,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu
20,800,000 đ
Model máy : CU/CS-N24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu

9,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 1 HP 9040 Btu
9,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU9XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU9XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 9040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,600,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU12XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU12XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100

17,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 2 HP 17100
17,900,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8B
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8B
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu

24,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu
24,300,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU24XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU24XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

10,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 1 HP 8700 Btu
10,400,000 đ
Model máy : CU/CS-U9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8700 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8700 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

12,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu
12,700,000 đ
Model máy : CU/CS-U12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

20,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu
20,300,000 đ
Model máy : CU/CS-U18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

27,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu
27,500,000 đ
Model máy : CU/CS-U24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu
11,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XU9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 8700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 8700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

14,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu
14,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XU12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top