Máy lạnh treo tường

(19 sản phẩm)

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu

10,500,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU9WKH-8 1 HP 9040 Btu
10,500,000 đ
Model máy : CS-XPU9WKH-8/CU-XPU9WKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9.040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-XPU9WKH-8/CU-XPU9WKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 9.040 Btu/ 2.65 kW/ 1 HP

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu

11,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU12WKH-8 1.5 HP 11900 Btu
11,800,000 đ
Model máy : CS-XPU12WKH-8/CU-XPU12WKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11.900 Btu/ 3.50 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-XPU12WKH-8/CU-XPU12WKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11.900 Btu/ 3.50 kW/ 1.5 HP

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu

18,200,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU18WKH-8 2 HP 17100 Btu
18,200,000 đ
Model máy : CS-XPU18WKH-8/CU-XPU18WKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17.100 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-XPU18WKH-8/CU-XPU18WKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17.100 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu

23,950,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CS-XPU24WKH-8 2.5 HP 20800 Btu
23,950,000 đ
Model máy : CS-XPU24WKH-8/CU-XPU24WKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20.800 Btu/ 6.1kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-XPU24WKH-8/CU-XPU24WKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20.800 Btu/ 6.1kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU9SKH-8 1 HP 8530 Btu inverter

1HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU9SKH-8 1 HP 8530 Btu inverter

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU9SKH-8 1 HP 8530 Btu inverter
11,600,000 đ
Model máy : CS-VU9SKH-8/CU-VU9SKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.530 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-VU9SKH-8/CU-VU9SKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8.530 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU12SKH-8 1.5 HP 11600 Btu inverter

1.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU12SKH-8 1.5 HP 11600 Btu inverter

14,250,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU12SKH-8 1.5 HP 11600 Btu inverter
14,250,000 đ
Model máy : CS-VU12SKH-8/CU-VU12SKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11.600 Btu/ 3.4 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-VU12SKH-8/CU-VU12SKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11.600 Btu/ 3.4 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU18SKH-8 2 HP 17700 Btu inverter

2HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU18SKH-8 2 HP 17700 Btu inverter

24,650,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU18SKH-8 2 HP 17700 Btu inverter
24,650,000 đ
Model máy : CS-VU18SKH-8/CU-VU18SKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-VU18SKH-8/CU-VU18SKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter

2.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter

25,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter
25,800,000 đ
Model máy : CS-U24VKH-8/CU-U24VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20.500 Btu/ 6.0kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-U24VKH-8/CU-U24VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20.500 Btu/ 6.0kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U18VKH-8 2 HP 17700 Btu inverter

2HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U18VKH-8 2 HP 17700 Btu inverter

19,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U18VKH-8 2 HP 17700 Btu inverter
19,000,000 đ
Model máy : CS-U18VKH-8/CU-U18VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-U18VKH-8/CU-U18VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U12VKH-8 1.5 HP 11900 Btu inverter

1.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U12VKH-8 1.5 HP 11900 Btu inverter

12,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U12VKH-8 1.5 HP 11900 Btu inverter
12,000,000 đ
Model máy : CS-U12VKH-8/CU-U12VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11.900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-U12VKH-8/CU-U12VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11.900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U9VKH-8 1 HP 8700 Btu inverter

1HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U9VKH-8 1 HP 8700 Btu inverter

10,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U9VKH-8 1 HP 8700 Btu inverter
10,100,000 đ
Model máy : CS-U9VKH-8/CU-U9VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-U9VKH-8/CU-U9VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8.700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter

2.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter

23,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter
23,400,000 đ
Model máy : CS-PU24VKH-8/CU-PU24VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20.500 Btu/ 6.0kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-PU24VKH-8/CU-PU24VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20.500 Btu/ 6.0kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU18VKH-8 2 HP 17600 Btu inverter

2HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU18VKH-8 2 HP 17600 Btu inverter

17,450,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU18VKH-8 2 HP 17600 Btu inverter
17,450,000 đ
Model máy : CS-PU18VKH-8/CU-PU18VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17.600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-PU18VKH-8/CU-PU18VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17.600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU12VKH-8 1.5 HP 11.900 Btu inverter

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU12VKH-8 1.5 HP 11.900 Btu inverter

11,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU12VKH-8 1.5 HP 11.900 Btu inverter
11,100,000 đ
Model máy : CS-PU12VKH-8/CU-PU12VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11.900 Btu/ 3.50 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-PU12VKH-8/CU-PU12VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11.900 Btu/ 3.50 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU9VKH-8 1 HP 8.530 Btu inverter

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU9VKH-8 1 HP 8.530 Btu inverter

9,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU9VKH-8 1 HP 8.530 Btu inverter
9,100,000 đ
Model máy : CS-PU9VKH-8/CU-PU9VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.530 Btu/ 2.50 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-PU9VKH-8/CU-PU9VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8.530 Btu/ 2.50 kW/ 1 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top