Máy lạnh treo tường

(15 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9215 Btu (Gold)

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9215 Btu (Gold)

5,750,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9215 Btu (Gold)
5,750,000 đ
Model máy : APS/APO-092
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9215 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • APS/APO-092
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9215 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12014 Btu (Gold)

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12014 Btu (Gold)

6,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12014 Btu (Gold)
6,800,000 đ
Model máy : APS/APO-120
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12014 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • APS/APO-120
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12014 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Gold)

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Gold)

11,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Gold)
11,200,000 đ
Model máy : APS/APO-180
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • APS/APO-180
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)

14,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)
14,500,000 đ
Model máy : APS/APO-240
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • APS/APO-240
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)

3HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)

17,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)
17,500,000 đ
Model máy : APS/APO-280
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28200 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • APS/APO-280
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28200 Btu/ 3 HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

4,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)
4,800,000 đ
Model máy : APS/APO-092
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-092
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu (Morandi)

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu (Morandi)

5,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu (Morandi)
5,700,000 đ
Model máy : APS/APO-120
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-120
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Morandi)

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Morandi)

8,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Morandi)
8,900,000 đ
Model máy : APS/APO-180
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-180
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Morandi)

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Morandi)

12,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Morandi)
12,300,000 đ
Model máy : APS/APO-240
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-240
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu (Morandi)

3HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu (Morandi)

14,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu (Morandi)
14,700,000 đ
Model máy : APS/APO-280
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-280
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28000 Btu/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu

5,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu
5,400,000 đ
Model máy : APS/APO-092
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-092
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu

7,150,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu
7,150,000 đ
Model máy : APS/APO-120
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-120
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu
10,800,000 đ
Model máy : APS/APO-180
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-180
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu

14,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu
14,200,000 đ
Model máy : APS/APO-240
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-240
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24.000Btu/2.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu

3HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu

15,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu
15,400,000 đ
Model máy : APS/APO-280
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28.000Btu/3HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-280
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28.000Btu/3HP
 • không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top