Máy lạnh treo tường

(247 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

20,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 2 HP 18100 Btu
20,300,000 đ
Model máy : CU/CS-U18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

27,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu
27,500,000 đ
Model máy : CU/CS-U24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu

11,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU9ZKH-8 1 HP 8700 Btu
11,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XU9ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 8700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU9ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 8700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu

14,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU12ZKH-8 1.5 HP 11900 Btu
14,500,000 đ
Model máy : CU/CS-XU12ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU12ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 2 HP 18100 Btu

22,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU18ZKH-8 2 HP 18100 Btu
22,000,000 đ
Model máy : CU/CS-XU18ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU18ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 18100 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

30,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu
30,000,000 đ
Model máy : CU/CS-XU24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu

7,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP10YMW 1 HP 9000 Btu
7,500,000 đ
Model máy : AH-XP10YMW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-XP10YMW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu

7,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-XP13YMW 1.5 HP 12000 Btu
7,900,000 đ
Model máy : AH-XP13YMW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-XP13YMW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu

6,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X10ZEW 1 HP 9000 Btu
6,300,000 đ
Model máy : AH-X10ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X10ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu

7,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X13ZEW 1.5 HP 12000 Btu
7,300,000 đ
Model máy : AH-X13ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X13ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu

10,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18ZEW 2 HP 18000 Btu
10,800,000 đ
Model máy : AH-X18ZEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X18ZEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu

5,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper TC-09IS35 1 HP 9000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : TC-09IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • TC-09IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu

5,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-09FC32 1 HP 9000 Btu
5,500,000 đ
Model máy : KC-09FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • KC-09FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu

6,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-12FC32 1.5 HP 12000 Btu
6,600,000 đ
Model máy : KC-12FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • KC-12FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 3.52 kW/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu

9,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper KC-18FC32 2 HP 18000 Btu
9,700,000 đ
Model máy : KC-18FC32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • KC-18FC32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top