Máy lạnh treo tường

(247 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu

3HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu

15,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu
15,400,000 đ
Model máy : APS/APO-280
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28.000Btu/3HP
Công nghệ inverter : không
 • APS/APO-280
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28.000Btu/3HP
 • không

Treo tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V 2.5 HP 20400 Btu inverter

2.5HP

Treo tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V 2.5 HP 20400 Btu inverter

21,000,000 đ

Treo tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V 2.5 HP 20400 Btu inverter
21,000,000 đ
Model máy : RAS-H24PKCVG-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 20.400 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAS-H24PKCVG-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 20.400 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU9SKH-8 1 HP 8530 Btu inverter

1HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU9SKH-8 1 HP 8530 Btu inverter

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU9SKH-8 1 HP 8530 Btu inverter
11,600,000 đ
Model máy : CS-VU9SKH-8/CU-VU9SKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.530 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-VU9SKH-8/CU-VU9SKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8.530 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU12SKH-8 1.5 HP 11600 Btu inverter

1.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU12SKH-8 1.5 HP 11600 Btu inverter

14,250,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU12SKH-8 1.5 HP 11600 Btu inverter
14,250,000 đ
Model máy : CS-VU12SKH-8/CU-VU12SKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11.600 Btu/ 3.4 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-VU12SKH-8/CU-VU12SKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11.600 Btu/ 3.4 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU18SKH-8 2 HP 17700 Btu inverter

2HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU18SKH-8 2 HP 17700 Btu inverter

24,650,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-VU18SKH-8 2 HP 17700 Btu inverter
24,650,000 đ
Model máy : CS-VU18SKH-8/CU-VU18SKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-VU18SKH-8/CU-VU18SKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter

2.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter

25,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter
25,800,000 đ
Model máy : CS-U24VKH-8/CU-U24VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20.500 Btu/ 6.0kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-U24VKH-8/CU-U24VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20.500 Btu/ 6.0kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U18VKH-8 2 HP 17700 Btu inverter

2HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U18VKH-8 2 HP 17700 Btu inverter

19,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U18VKH-8 2 HP 17700 Btu inverter
19,000,000 đ
Model máy : CS-U18VKH-8/CU-U18VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-U18VKH-8/CU-U18VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U12VKH-8 1.5 HP 11900 Btu inverter

1.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U12VKH-8 1.5 HP 11900 Btu inverter

12,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U12VKH-8 1.5 HP 11900 Btu inverter
12,000,000 đ
Model máy : CS-U12VKH-8/CU-U12VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11.900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-U12VKH-8/CU-U12VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11.900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U9VKH-8 1 HP 8700 Btu inverter

1HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U9VKH-8 1 HP 8700 Btu inverter

10,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-U9VKH-8 1 HP 8700 Btu inverter
10,100,000 đ
Model máy : CS-U9VKH-8/CU-U9VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-U9VKH-8/CU-U9VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8.700 Btu/ 2.55 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter

2.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter

23,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU24VKH-8 2.5 HP 20500 Btu inverter
23,400,000 đ
Model máy : CS-PU24VKH-8/CU-PU24VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20.500 Btu/ 6.0kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-PU24VKH-8/CU-PU24VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20.500 Btu/ 6.0kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU18VKH-8 2 HP 17600 Btu inverter

2HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU18VKH-8 2 HP 17600 Btu inverter

17,450,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU18VKH-8 2 HP 17600 Btu inverter
17,450,000 đ
Model máy : CS-PU18VKH-8/CU-PU18VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17.600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-PU18VKH-8/CU-PU18VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17.600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU12VKH-8 1.5 HP 11.900 Btu inverter

1.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU12VKH-8 1.5 HP 11.900 Btu inverter

11,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU12VKH-8 1.5 HP 11.900 Btu inverter
11,100,000 đ
Model máy : CS-PU12VKH-8/CU-PU12VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11.900 Btu/ 3.50 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-PU12VKH-8/CU-PU12VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11.900 Btu/ 3.50 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU9VKH-8 1 HP 8.530 Btu inverter

1HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU9VKH-8 1 HP 8.530 Btu inverter

9,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-PU9VKH-8 1 HP 8.530 Btu inverter
9,100,000 đ
Model máy : CS-PU9VKH-8/CU-PU9VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.530 Btu/ 2.50 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-PU9VKH-8/CU-PU9VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 8.530 Btu/ 2.50 kW/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-N24VKH-8 2.5 HP gas R32

2.5HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-N24VKH-8 2.5 HP gas R32

20,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-N24VKH-8 2.5 HP gas R32
20,900,000 đ
Model máy : CS-N24VKH-8/CU-N24VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 22.500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CS-N24VKH-8/CU-N24VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 22.500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-N18VKH-8 2 HP gas R32

2HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-N18VKH-8 2 HP gas R32

14,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CS-N18VKH-8 2 HP gas R32
14,600,000 đ
Model máy : CS-N18VKH-8/CU-N18VKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CS-N18VKH-8/CU-N18VKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 18.000 Btu/ 5.28 kW/ 2 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top