Máy lạnh treo tường

(16 sản phẩm)

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1 HP 9000 Btu

6,700,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1 HP 9000 Btu
6,700,000 đ
Model máy : SRK09CTR-S5/SRC09CTR-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Nhật Bản/ Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • SRK09CTR-S5/SRC09CTR-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Nhật Bản/ Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP 11771 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP 11771 Btu

9,100,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP 11771 Btu
9,100,000 đ
Model máy : SRK12CT-S5/SRC12CT-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Nhật Bản/ Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 12000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • SRK12CT-S5/SRC12CT-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Nhật Bản/ Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 12000Btu/1.5HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 2 HP 18425 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 2 HP 18425 Btu

16,650,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 2 HP 18425 Btu
16,650,000 đ
Model máy : SRK19CSS-S5/SRC19CSS-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Nhật Bản/ Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • SRK19CSS-S5/SRC19CSS-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Nhật Bản/ Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 2.5 HP 25249 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 2.5 HP 25249 Btu

20,500,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 2.5 HP 25249 Btu
20,500,000 đ
Model máy : SRK25CSS-S5/SRC25CSS-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Nhật Bản/ Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 25.000Btu/25HP
Công nghệ inverter : không
 • SRK25CSS-S5/SRC25CSS-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Nhật Bản/ Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 25.000Btu/25HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2 HP 17401 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2 HP 17401 Btu

13,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2 HP 17401 Btu
13,800,000 đ
Model máy : SRK18CS-S5/SRC18CS-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : không
 • SRK18CS-S5/SRC18CS-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 18.000 Btu/ 2 HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 2.5 HP 24566 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 2.5 HP 24566 Btu

17,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 2.5 HP 24566 Btu
17,000,000 đ
Model máy : SRK24CS-S5/SRC24CS-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • SRK24CS-S5/SRC24CS-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 24.000Btu/2.5HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 1 HP 9212 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 1 HP 9212 Btu

7,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 1 HP 9212 Btu
7,800,000 đ
Model máy : SRK10CRS-S5/SRC10CRS-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Nhật Bản/ Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • SRK10CRS-S5/SRC10CRS-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Nhật Bản/ Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 1.5 HP 12283 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 1.5 HP 12283 Btu

10,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 1.5 HP 12283 Btu
10,000,000 đ
Model máy : SRK13CRS-S5/SRC13CRS-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Nhật Bản/ Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • SRK13CRS-S5/SRC13CRS-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Nhật Bản/ Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YW-W5 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YW-W5 1 HP 9000 Btu

8,400,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YW-W5 1 HP 9000 Btu
8,400,000 đ
Model máy : SRK10YW-W5/SRC10YW-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm náy nén
Công suất : 9.000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRK10YW-W5/SRC10YW-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm náy nén
 • 9.000Btu/1HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 1.5 HP 12000 Btu

10,600,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 1.5 HP 12000 Btu
10,600,000 đ
Model máy : SRK13YW-W5/SRC13YW-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm náy nén
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK13YW-W5/SRC13YW-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm náy nén
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 2 HP 18000Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 2 HP 18000Btu

17,200,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 2 HP 18000Btu
17,200,000 đ
Model máy : SRK18YW-W5/SRC18YW-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm náy nén
Công suất : 18.000Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • SRK18YW-W5/SRC18YW-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm náy nén
 • 18.000Btu/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5 HP 24000 Btu

21,500,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5 HP 24000 Btu
21,500,000 đ
Model máy : SRK24YW-W5/SRC24YW-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm náy nén
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK24YW-W5/SRC24YW-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm náy nén
 • 24.000Btu/2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 2 HP 17060 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 2 HP 17060 Btu

17,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 2 HP 17060 Btu
17,800,000 đ
Model máy : SRK18YT-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17060 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • SRK18YT-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17060 Btu/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 1 HP 9000 Btu

10,700,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 1 HP 9000 Btu
10,700,000 đ
Model máy : SRK10YL-S5/SRC10YL-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRK10YL-S5/SRC10YL-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 9000Btu/1HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 1.5 HP 12000Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 1.5 HP 12000Btu

13,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 1.5 HP 12000Btu
13,000,000 đ
Model máy : SRK13YL-S5/SRC13YL-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK13YL-S5/SRC13YL-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 12.000Btu/1.5HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top