Máy lạnh treo tường

(247 sản phẩm)

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60WAVMV 2.5 HP 21000 Btu Inverter R32

2.5HP
Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60WAVMV 2.5 HP 21000 Btu Inverter R32

Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60WAVMV 2.5 HP 21000 Btu Inverter R32
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FTKB60WAVMV/RKB60WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB60WAVMV/RKB60WVMV
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21.000Btu/2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32

2HP
Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32

Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50WAVMV 2 HP 18000 Btu Inverter R32
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18.000Btu/2HP

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32

2.5HP
Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32

Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF60UV1V 2.5 HP 21500Btu R32
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FTF60UV1V/RF60UV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • FTF60UV1V/RF60UV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21.500Btu/2.5HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32

2HP
Hàng mới

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32

Liên hệ: 0911 260 247

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF50UV1V 2 HP 17100 Btu R32
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FTF50UV1V/RF50UV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • FTF50UV1V/RF50UV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.100Btu/2HP
 • không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8B 2 HP 17600 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CU/CS-XPU18XKH-8B
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU18XKH-8B
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 17600 Btu/ 5.15 kW/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Gree CHARM24CI 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CHARM24CI
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CHARM24CI
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-NC25M/HO-NC25M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-NC25M/HO-NC25M
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-NC20M/HO-NC20M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-NC20M/HO-NC20M
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-NC15M/HO-NC15M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-NC15M/HO-NC15M
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-NC10M/HO-NC10M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-NC10M/HO-NC10M
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Funiki HSC09TMU 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : HSC09TMU
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 30 tháng
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HSC09TMU
 • Funiki
 • Malaysia
 • 30 tháng
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu

4,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2T30 1 HP 9000 Btu
4,500,000 đ
Model máy : NS-C09R2T30
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C09R2T30
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 2.64 kW/ 1 HP
 • Không

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-10CRN8 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-10CRN8 1 HP 9000 Btu

4,550,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-10CRN8 1 HP 9000 Btu
4,550,000 đ
Model máy : MSAFB-10CRN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • MSAFB-10CRN8
 • Midea
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2H06 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2H06 1 HP 9000 Btu

4,650,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C09R2H06 1 HP 9000 Btu
4,650,000 đ
Model máy : NS-C09R2H06
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9.000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C09R2H06
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9.000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

4,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)
4,800,000 đ
Model máy : APS/APO-092
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-092
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top