Máy lạnh treo tường

(48 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

22,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB60XVMV 2.5 HP 20500 Btu
22,500,000 đ
Model máy : FTKB60XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Dàn lạnh: Việt Nam/Dàn nóng: Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKB60XVMV
 • Daikin
 • Dàn lạnh: Việt Nam/Dàn nóng: Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu

23,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKF60XVMV 2.5 HP 20500 Btu
23,950,000 đ
Model máy : FTKF60XVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKF60XVMV
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu

29,950,000 đ

Máy lạnh treo tường Daikin FTKY60WVMV 2.5 HP 20500 Btu
29,950,000 đ
Model máy : FTKY60WVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FTKY60WVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu

20,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24ZKH-8 2.5 HP 22500 Btu
20,800,000 đ
Model máy : CU/CS-N24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CU/CS-N24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu

24,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XPU24XKH-8 2.5 HP 20800 Btu
24,300,000 đ
Model máy : CU/CS-XPU24XKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XPU24XKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

27,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu
27,500,000 đ
Model máy : CU/CS-U24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-U24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu

30,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-XU24ZKH-8 2.5 HP 20800 Btu
30,000,000 đ
Model máy : CU/CS-XU24ZKH-8
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 07 năm máy nén
Công suất : 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CU/CS-XU24ZKH-8
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 07 năm máy nén
 • 20800 Btu/ 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu

15,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper HC-24IA32 2.5 HP 22000 Btu
15,300,000 đ
Model máy : HC-24IA32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 22000 Btu/ 6.45 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • HC-24IA32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 22000 Btu/ 6.45 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu

12,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper SC-24FS33 2.5 HP 22500 Btu
12,500,000 đ
Model máy : SC-24FS33
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • SC-24FS33
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 22500 Btu/ 6.6 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu

14,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS35 2.5 HP 21500 Btu
14,900,000 đ
Model máy : GC-24IS35
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21500 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-24IS35
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21500 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu

15,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Casper GC-24IS32 2.5 HP 21500 Btu
15,200,000 đ
Model máy : GC-24IS32
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 21500 Btu/ 6.3 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • GC-24IS32
 • Casper
 • Thái Lan
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 21500 Btu/ 6.3 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu

11,600,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP 24000 Btu
11,600,000 đ
Model máy : NS-C24R1M05
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • NS-C24R1M05
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu

13,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Nagakawa NIS-C24R2H12 2.5 HP 22500 Btu
13,300,000 đ
Model máy : NIS-C24R2H12
Thương hiệu : Nagakawa
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 22500 Btu/ 6.59 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • NIS-C24R2H12
 • Nagakawa
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 22500 Btu/ 6.59 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Funiki HSC24TMU 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Funiki HSC24TMU 2.5 HP 24000 Btu

12,100,000 đ

Máy lạnh treo tường Funiki HSC24TMU 2.5 HP 24000 Btu
12,100,000 đ
Model máy : HSC24TMU
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 30 tháng
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HSC24TMU
 • Funiki
 • Malaysia
 • 30 tháng
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Funiki HIC24TMU 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Funiki HIC24TMU 2.5 HP 24000 Btu

14,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Funiki HIC24TMU 2.5 HP 24000 Btu
14,200,000 đ
Model máy : HIC24TMU
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 30 tháng
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • HIC24TMU
 • Funiki
 • Malaysia
 • 30 tháng
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top