Máy lạnh treo tường

(145 sản phẩm)

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 1.5 HP 12000 Btu

10,600,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 1.5 HP 12000 Btu
10,600,000 đ
Model máy : SRK13YW-W5/SRC13YW-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm náy nén
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK13YW-W5/SRC13YW-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm náy nén
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 2 HP 18000Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 2 HP 18000Btu

17,200,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 2 HP 18000Btu
17,200,000 đ
Model máy : SRK18YW-W5/SRC18YW-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm náy nén
Công suất : 18.000Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • SRK18YW-W5/SRC18YW-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm náy nén
 • 18.000Btu/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5 HP 24000 Btu

21,500,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 2.5 HP 24000 Btu
21,500,000 đ
Model máy : SRK24YW-W5/SRC24YW-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm náy nén
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK24YW-W5/SRC24YW-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm náy nén
 • 24.000Btu/2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 2 HP 17060 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 2 HP 17060 Btu

17,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 2 HP 17060 Btu
17,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 1 HP 9000 Btu

10,700,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 1 HP 9000 Btu
10,700,000 đ
Model máy : SRK10YL-S5/SRC10YL-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRK10YL-S5/SRC10YL-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 9000Btu/1HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 1.5 HP 12000Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 1.5 HP 12000Btu

13,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 1.5 HP 12000Btu
13,000,000 đ
Model máy : SRK13YL-S5/SRC13YL-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK13YL-S5/SRC13YL-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 2 HP 18000 Btu

19,400,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 2 HP 18000 Btu
19,400,000 đ
Model máy : SRK18YL-S5/SRC18YL-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • SRK18YL-S5/SRC18YL-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 2 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter

6,950,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter
6,950,000 đ
Model máy : GC-09TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • GC-09TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 9000Btu/1HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter

8,400,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter
8,400,000 đ
Model máy : GC-12TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • GC-12TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter

7,150,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter
7,150,000 đ
Model máy : IC-09TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • IC-09TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén
 • 9000Btu/1HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter

8,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter
8,800,000 đ
Model máy : IC-12TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • IC-12TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-18TL22 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-18TL22 2 HP 18000 Btu inverter

14,150,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-18TL22 2 HP 18000 Btu inverter
14,150,000 đ
Model máy : IC-18TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • IC-18TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén
 • 18.000 Btu/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu inverter

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu inverter

16,600,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu inverter
16,600,000 đ
Model máy : IC-24TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • IC-24TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén
 • 24.000Btu/2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-09TL22 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-09TL22 1 HP 9000 Btu

5,450,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-09TL22 1 HP 9000 Btu
5,450,000 đ
Model máy : EC-09TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • EC-09TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu

6,900,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu
6,900,000 đ
Model máy : EC-12TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • EC-12TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top