Máy lạnh treo tường

(247 sản phẩm)

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)

14,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Gold)
14,500,000 đ
Model máy : APS/APO-240
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • APS/APO-240
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)

3HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)

17,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28200 Btu (Gold)
17,500,000 đ
Model máy : APS/APO-280
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28200 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • APS/APO-280
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28200 Btu/ 3 HP

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)

4,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-092 1 HP 9000 Btu (Morandi)
4,800,000 đ
Model máy : APS/APO-092
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-092
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu (Morandi)

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu (Morandi)

5,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-120 1.5 HP 12000 Btu (Morandi)
5,700,000 đ
Model máy : APS/APO-120
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-120
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12000 Btu/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Morandi)

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Morandi)

8,900,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-180 2 HP 18000 Btu (Morandi)
8,900,000 đ
Model máy : APS/APO-180
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-180
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Morandi)

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Morandi)

12,300,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-240 2.5 HP 24000 Btu (Morandi)
12,300,000 đ
Model máy : APS/APO-240
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-240
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu (Morandi)

3HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu (Morandi)

14,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Sumikura APS/APO-280 3 HP 28000 Btu (Morandi)
14,700,000 đ
Model máy : APS/APO-280
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • APS/APO-280
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 28000 Btu/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC10M 1 HP 9000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-NC10M/HO-NC10M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-NC10M/HO-NC10M
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 1 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC15M 1.5 HP 12000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-NC15M/HO-NC15M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-NC15M/HO-NC15M
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 1.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC20M 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-NC20M/HO-NC20M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-NC20M/HO-NC20M
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-NC25M 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-NC25M/HO-NC25M
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-NC25M/HO-NC25M
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC10A 1 HP 9000 Btu

1HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC10A 1 HP 9000 Btu

5,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC10A 1 HP 9000 Btu
5,700,000 đ
Model máy : HI-VC10A/K-VC10A
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 9000 Btu/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • HI-VC10A/K-VC10A
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 9000 Btu/ 1 HP

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC15A 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC15A 1.5 HP 12000 Btu

6,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC15A 1.5 HP 12000 Btu
6,700,000 đ
Model máy : HI-VC15A/K-VC15A
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 12000 Btu/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • HI-VC15A/K-VC15A
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 12000 Btu/ 1.5 HP

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC20A 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC20A 2 HP 18000 Btu

11,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC20A 2 HP 18000 Btu
11,200,000 đ
Model máy : HI-VC20A/K-VC20A
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • HI-VC20A/K-VC20A
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC25A 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC25A 2.5 HP 24000 Btu

14,200,000 đ

Máy lạnh treo tường Hikawa HI-VC25A 2.5 HP 24000 Btu
14,200,000 đ
Model máy : HI-VC25A/K-VC25A
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24000 Btu/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • HI-VC25A/K-VC25A
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24000 Btu/ 2.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top