Máy lạnh treo tường

(160 sản phẩm)

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter

8,400,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper GC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter
8,400,000 đ
Model máy : GC-12TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • GC-12TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter

7,150,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-09TL22 1 HP 9000 Btu inverter
7,150,000 đ
Model máy : IC-09TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • IC-09TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén
 • 9000Btu/1HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter

8,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu inverter
8,800,000 đ
Model máy : IC-12TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • IC-12TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-18TL22 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-18TL22 2 HP 18000 Btu inverter

14,150,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-18TL22 2 HP 18000 Btu inverter
14,150,000 đ
Model máy : IC-18TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • IC-18TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén
 • 18.000 Btu/ 2 HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu inverter

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu inverter

16,600,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper IC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu inverter
16,600,000 đ
Model máy : IC-24TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm máy nén
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • IC-24TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm máy nén
 • 24.000Btu/2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-09TL22 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-09TL22 1 HP 9000 Btu

5,450,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-09TL22 1 HP 9000 Btu
5,450,000 đ
Model máy : EC-09TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • EC-09TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu

6,900,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-12TL22 1.5 HP 12000 Btu
6,900,000 đ
Model máy : EC-12TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • EC-12TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-18TL22 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-18TL22 2 HP 18000 Btu

10,250,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-18TL22 2 HP 18000 Btu
10,250,000 đ
Model máy : EC-18TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • EC-18TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu

14,200,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Casper EC-24TL22 2.5 HP 24000 Btu
14,200,000 đ
Model máy : EC-24TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • EC-24TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 3 năm máy, 5 năm block. 1 đổi 1 trong vòng 2 năm
 • 24.000Btu/2.5HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-10CRDN8 1 HP 10000 Btu inverter

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-10CRDN8 1 HP 10000 Btu inverter

7,200,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-10CRDN8 1 HP 10000 Btu inverter
7,200,000 đ
Model máy : MSFR-10CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • MSFR-10CRDN8
 • Midea
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 9000Btu/1HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-13CRDN8 1.5 HP 13000 Btu inverter

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-13CRDN8 1.5 HP 13000 Btu inverter

8,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-13CRDN8 1.5 HP 13000 Btu inverter
8,000,000 đ
Model máy : MSFR-13CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • MSFR-13CRDN8
 • Midea
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-18CRDN8 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-18CRDN8 2 HP 18000 Btu inverter

13,000,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSFR-18CRDN8 2 HP 18000 Btu inverter
13,000,000 đ
Model máy : MSFR-18CRDN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • MSFR-18CRDN8
 • Midea
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 18.000Btu/2HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-10CRN8 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-10CRN8 1 HP 9000 Btu

4,550,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-10CRN8 1 HP 9000 Btu
4,550,000 đ
Model máy : MSAFB-10CRN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • MSAFB-10CRN8
 • Midea
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-13CRN8 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-13CRN8 1.5 HP 12000 Btu

5,550,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-13CRN8 1.5 HP 12000 Btu
5,550,000 đ
Model máy : MSAFB-13CRN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • MSAFB-13CRN8
 • Midea
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-18CRN8 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-18CRN8 2 HP 18000 Btu

9,100,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSAFB-18CRN8 2 HP 18000 Btu
9,100,000 đ
Model máy : MSAFB-18CRN8
Thương hiệu : Midea
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • MSAFB-18CRN8
 • Midea
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 18.000Btu/2HP
 • không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top