Máy lạnh treo tường

(145 sản phẩm)

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC09MMC2 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC09MMC2 1 HP 9000 Btu

4,800,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC09MMC2 1 HP 9000 Btu
4,800,000 đ
Model máy : SC09MMC2
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • SC09MMC2
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC12MMC2 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC12MMC2 1.5 HP 12000 Btu

6,400,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC12MMC2 1.5 HP 12000 Btu
6,400,000 đ
Model máy : SC12MMC2
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • SC12MMC2
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC18MMC2 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC18MMC2 2 HP 18000 Btu

9,250,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC18MMC2 2 HP 18000 Btu
9,250,000 đ
Model máy : SC18MMC2
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : không
 • SC18MMC2
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP
 • không

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC24MMC2 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC24MMC2 2.5 HP 24000 Btu

12,100,000 đ

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SC24MMC2 2.5 HP 24000 Btu
12,100,000 đ
Model máy : SC24MMC2
Thương hiệu : Funiki
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter : không
 • SC24MMC2
 • Funiki
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 24.000Btu/2.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X9VEW 1 HP 9000 Btu inverter

1HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X9VEW 1 HP 9000 Btu inverter

6,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X9VEW 1 HP 9000 Btu inverter
6,800,000 đ
Model máy : AH-X9VEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X9VEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm máy
 • 9000Btu/1HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X12VEW 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X12VEW 1.5 HP 12000 Btu inverter

7,500,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X12VEW 1.5 HP 12000 Btu inverter
7,500,000 đ
Model máy : AH-X12VEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X12VEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm máy
 • 12.000Btu/1.5HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18VEW 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18VEW 2 HP 18000 Btu inverter

11,700,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-X18VEW 2 HP 18000 Btu inverter
11,700,000 đ
Model máy : AH-X18VEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • AH-X18VEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm máy
 • 18.000Btu/2HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A9SEW 1 HP 9000 Btu tiêu chuẩn

1HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A9SEW 1 HP 9000 Btu tiêu chuẩn

6,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A9SEW 1 HP 9000 Btu tiêu chuẩn
6,000,000 đ
Model máy : AH-A9SEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • AH-A9SEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm máy
 • 9000Btu/1HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A12SEW 1.5 HP 12000 Btu tiêu chuẩn

1.5HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A12SEW 1.5 HP 12000 Btu tiêu chuẩn

7,800,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A12SEW 1.5 HP 12000 Btu tiêu chuẩn
7,800,000 đ
Model máy : AH-A12SEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter : không
 • AH-A12SEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm máy
 • 12.000Btu/1.5HP
 • không

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A18SEW 2 HP 18000 Btu tiêu chuẩn

2HP

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A18SEW 2 HP 18000 Btu tiêu chuẩn

11,000,000 đ

Máy lạnh treo tường Sharp AH-A18SEW 2 HP 18000 Btu tiêu chuẩn
11,000,000 đ
Model máy : AH-A18SEW
Thương hiệu : Sharp
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • AH-A18SEW
 • Sharp
 • Thái Lan
 • 01 năm máy
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Treo tường Reetech RTV9/RCV9‑BF‑A 1 HP 9000 Btu inverter

1HP

Treo tường Reetech RTV9/RCV9‑BF‑A 1 HP 9000 Btu inverter

6,900,000 đ

Treo tường Reetech RTV9/RCV9‑BF‑A 1 HP 9000 Btu inverter
6,900,000 đ
Model máy : RTV9/RCV9‑BF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 9.000Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • RTV9/RCV9‑BF‑A
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 9.000Btu/1HP

Treo tường Reetech RTV12/RCV12‑BF‑A 1.5 HP 12000 Btu inverter

1.5HP

Treo tường Reetech RTV12/RCV12‑BF‑A 1.5 HP 12000 Btu inverter

7,950,000 đ

Treo tường Reetech RTV12/RCV12‑BF‑A 1.5 HP 12000 Btu inverter
7,950,000 đ
Model máy : RTV12/RCV12‑BF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • RTV12/RCV12‑BF‑A
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 12.000Btu/1.5HP

Treo tường Reetech RTV18/RCV18‑BF‑A 2 HP 18000 Btu inverter

2HP

Treo tường Reetech RTV18/RCV18‑BF‑A 2 HP 18000 Btu inverter

12,450,000 đ

Treo tường Reetech RTV18/RCV18‑BF‑A 2 HP 18000 Btu inverter
12,450,000 đ
Model máy : RTV18/RCV18‑BF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • RTV18/RCV18‑BF‑A
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 18.000Btu/2HP

Treo tường Reetech RTV24/RCV24‑BF‑A 2.5 HP 24000 Btu inverter

2.5HP

Treo tường Reetech RTV24/RCV24‑BF‑A 2.5 HP 24000 Btu inverter

16,500,000 đ

Treo tường Reetech RTV24/RCV24‑BF‑A 2.5 HP 24000 Btu inverter
16,500,000 đ
Model máy : RTV24/RCV24‑BF‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 24.000Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • RTV24/RCV24‑BF‑A
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 24.000Btu/2.5HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT9/RC9‑TA‑A 1 HP 9000 Btu

1HP

Máy lạnh treo tường Reetech RT9/RC9‑TA‑A 1 HP 9000 Btu

5,400,000 đ

Máy lạnh treo tường Reetech RT9/RC9‑TA‑A 1 HP 9000 Btu
5,400,000 đ
Model máy : RT9/RC9‑TA‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Indonesia
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 9000Btu/1HP
Công nghệ inverter : không
 • RT9/RC9‑TA‑A
 • Reetech
 • Indonesia
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 9000Btu/1HP
 • không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top