Máy lạnh Multi

(97 sản phẩm)

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW

7,700,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW
7,700,000 đ
Model máy : FDTC25VH1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC25VH1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 2.5 kW/ 1 HP

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

8,800,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW
8,800,000 đ
Model máy : FDTC35VH1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC35VH1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

10,200,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW
10,200,000 đ
Model máy : FDTC50VH
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC50VH
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW

10,600,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW
10,600,000 đ
Model máy : FDTC60VH
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC60VH
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 6 kW/ 2.5 HP

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

11,600,000 đ

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu
11,600,000 đ
Model máy : FDE50VG
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17100 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDE50VG
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17100 Btu/ 2 HP

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : SCM40ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • SCM40ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

5,600,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
5,600,000 đ
Model máy : CS-MXPU9YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU9YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

5,900,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
5,900,000 đ
Model máy : CS-MXPU12YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU12YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

8,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu
8,300,000 đ
Model máy : CS-MXPU18YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU18YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

9,500,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu
9,500,000 đ
Model máy : CS-MXPU24YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU24YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu

3HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu

9,700,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU28YKZ 3 HP 24200 Btu
9,700,000 đ
Model máy : CS-MXPU28YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 24200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU28YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 24200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

4,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
4,300,000 đ
Model máy : CS-MPU9YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU9YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

4,700,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
4,700,000 đ
Model máy : CS-MPU12YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU12YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

7,200,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu
7,200,000 đ
Model máy : CS-MPU18YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU18YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

8,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu
8,300,000 đ
Model máy : CS-MPU24YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU24YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top