Máy lạnh Multi

(17 sản phẩm)

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW

10,600,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW
10,600,000 đ
Model máy : FDTC60VH
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC60VH
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 6 kW/ 2.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

9,500,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu
9,500,000 đ
Model máy : CS-MXPU24YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU24YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu

8,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU24YKZ 2.5 HP 20500 Btu
8,300,000 đ
Model máy : CS-MPU24YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU24YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU24YD3Z 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU24YD3Z 2.5 HP 20500 Btu

13,050,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU24YD3Z 2.5 HP 20500 Btu
13,050,000 đ
Model máy : CS-MU24YD3Z
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MU24YD3Z
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 20500 Btu/ 6 kW/ 2.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM60RVMV 2.5 HP Gas R32

2.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM60RVMV 2.5 HP Gas R32

8,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM60RVMV 2.5 HP Gas R32
8,800,000 đ
Model máy : CTKM60RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CTKM60RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2.5 HP
 • Không

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA60RV1V 2.5 HP Gas R32

2.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA60RV1V 2.5 HP Gas R32

13,600,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA60RV1V 2.5 HP Gas R32
13,600,000 đ
Model máy : FFA60RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 60KW/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • FFA60RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 60KW/2.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA60RVMV 2.5 HP Gas R32

2.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA60RVMV 2.5 HP Gas R32

12,600,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA60RVMV 2.5 HP Gas R32
12,600,000 đ
Model máy : FMA60RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FMA60RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2.5 HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM60RVMV 2.5 HP Gas R32

2.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM60RVMV 2.5 HP Gas R32

11,200,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM60RVMV 2.5 HP Gas R32
11,200,000 đ
Model máy : CDXM60RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CDXM60RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu

9,200,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu
9,200,000 đ
Model máy : SRK60ZSX-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • SRK60ZSX-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu

10,300,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu
10,300,000 đ
Model máy : FDTC60VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC60VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu

23,000,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu
23,000,000 đ
Model máy : SCM60ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • SCM60ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu

10,800,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu
10,800,000 đ
Model máy : SRR60ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRR60ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW

2.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW

12,500,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW
12,500,000 đ
Model máy : CS-MS24SD3H
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MS24SD3H
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ24GFD0 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ24GFD0 2.5 HP 24000 Btu

16,700,000 đ

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ24GFD0 2.5 HP 24000 Btu
16,700,000 đ
Model máy : A3UQ24GFD0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • A3UQ24GFD0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ24GTTA0 2.5 HP

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ24GTTA0 2.5 HP

9,700,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ24GTTA0 2.5 HP
9,700,000 đ
Model máy : AMNQ24GTTA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ24GTTA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top