Máy lạnh Multi

(97 sản phẩm)

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : SCM40ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • SCM40ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4 kW/ 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

4,100,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
4,100,000 đ
Model máy : CTKC25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 2.5 kW/ 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,250,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,250,000 đ
Model máy : CTKM25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1 HP
 • không

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

4,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
4,300,000 đ
Model máy : CS-MPU9YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU9YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ
Model máy : CTKC35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

4,600,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu
4,600,000 đ
Model máy : SRK25ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 5.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRK25ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 5.530Btu/1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,600,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,600,000 đ
Model máy : CTKM35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1.5 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1.5 HP
 • không

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

4,700,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
4,700,000 đ
Model máy : CS-MPU12YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU12YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

5,200,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu
5,200,000 đ
Model máy : SRK35ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK35ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 12.000Btu/1.5HP

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0 1 HP

1HP

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0 1 HP

5,250,000 đ

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0 1 HP
5,250,000 đ
Model máy : AMNQ09GSJA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.530 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ09GSJA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 8.530 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

5,600,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
5,600,000 đ
Model máy : CS-MXPU9YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU9YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

5,900,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
5,900,000 đ
Model máy : CS-MXPU12YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU12YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJA0 1.5 HP 12000BTU

1.5HP

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJA0 1.5 HP 12000BTU

6,000,000 đ

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJA0 1.5 HP 12000BTU
6,000,000 đ
Model máy : AMNQ12GSJA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11.940 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ12GSJA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 11.940 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKA0 2 HP inverter

2HP

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKA0 2 HP inverter

6,700,000 đ

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKA0 2 HP inverter
6,700,000 đ
Model máy : AMNQ18GSKA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17.060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ18GSKA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 17.060 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

7,000,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
7,000,000 đ
Model máy : CTKC50SVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC50SVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 5.0 kW/ 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top