Máy lạnh Multi

(73 sản phẩm)

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW

2.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CS-MS24SD3H
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MS24SD3H
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS18SD3H 2 HP 5 kW

2HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS18SD3H 2 HP 5 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS18SD3H 2 HP 5 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CS-MS18SD3H
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MS18SD3H
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 17.100Btu/2HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS12SD3H 1.5 HP 3.2 kW

1.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS12SD3H 1.5 HP 3.2 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS12SD3H 1.5 HP 3.2 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CS-MS12SD3H
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 10.900Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MS12SD3H
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 10.900Btu/1.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS9SD3H 1 HP 2.8 kW

1HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS9SD3H 1 HP 2.8 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS9SD3H 1 HP 2.8 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : CS-MS9SD3H
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 9550Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MS9SD3H
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 9550Btu/1HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-2S18SKH 2 HP 17100 Btu 5.0 kW

2HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-2S18SKH 2 HP 17100 Btu 5.0 kW

5 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-2S18SKH 2 HP 17100 Btu 5.0 kW
5 đ
Model máy : CU-2S18SKH
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • CU-2S18SKH
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-3S28SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW

3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-3S28SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW

6 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-3S28SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW
6 đ
Model máy : CU-3S28SBH
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 25.600Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • CU-3S28SBH
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 25.600Btu/3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S27SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW

3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S27SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW

7 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S27SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW
7 đ
Model máy : CU-4S27SBH
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 25.600Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • CU-4S27SBH
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 25.600Btu/3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S34SBH 4 HP 34100 Btu 10 kW

4HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S34SBH 4 HP 34100 Btu 10 kW

8 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S34SBH 4 HP 34100 Btu 10 kW
8 đ
Model máy : CU-4S34SBH
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 34.100Btu/4HP
Công nghệ inverter :
 • CU-4S34SBH
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 34.100Btu/4HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

4,100,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
4,100,000 đ
Model máy : CTKC25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 2.5 kW/ 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ
Model máy : CTKC35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,400,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,400,000 đ
Model máy : CTKM25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1 HP
 • không

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,700,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,700,000 đ
Model máy : CTKM35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1.5 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1.5 HP
 • không

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

5,150,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu
5,150,000 đ
Model máy : SRK25ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 5.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRK25ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 5.530Btu/1HP

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0 1 HP

1HP

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0 1 HP

5,200,000 đ

Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0 1 HP
5,200,000 đ
Model máy : AMNQ09GSJA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.530 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ09GSJA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 8.530 Btu/ 2.5 kW/ 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

5,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : SRK35ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK35ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 12.000Btu/1.5HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top