Máy lạnh Multi

(16 sản phẩm)

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW

7,700,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW
7,700,000 đ
Model máy : FDTC25VH1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 2.5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC25VH1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 2.5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

5,600,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
5,600,000 đ
Model máy : CS-MXPU9YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU9YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu

4,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU9YKZ 1 HP 9550 Btu
4,300,000 đ
Model máy : CS-MPU9YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU9YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU9YD3Z 1 HP 9550 Btu

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU9YD3Z 1 HP 9550 Btu

9,750,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU9YD3Z 1 HP 9550 Btu
9,750,000 đ
Model máy : CS-MU9YD3Z
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MU9YD3Z
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 9550 Btu/ 2.8 kW/ 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

4,100,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
4,100,000 đ
Model máy : CTKC25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 2.5 kW/ 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,250,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,250,000 đ
Model máy : CTKM25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1 HP
 • không

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA25RV1V 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA25RV1V 1 HP Gas R32

9,000,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA25RV1V 1 HP Gas R32
9,000,000 đ
Model máy : FFA25RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2.5KW/1HP
Công nghệ inverter :
 • FFA25RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2.5KW/1HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP25RVMV 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP25RVMV 1 HP Gas R32

7,850,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP25RVMV 1 HP Gas R32
7,850,000 đ
Model máy : CDXP25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1HP
Công nghệ inverter :
 • CDXP25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM25RVMV 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM25RVMV 1 HP Gas R32

7,850,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM25RVMV 1 HP Gas R32
7,850,000 đ
Model máy : CDXM25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CDXM25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

4,600,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu
4,600,000 đ
Model máy : SRK25ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 5.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRK25ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 5.530Btu/1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu

7,400,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu
7,400,000 đ
Model máy : FDTC25VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 8.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC25VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 8.530Btu/1HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR25ZM-S 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR25ZM-S 1 HP 8530 Btu

9,000,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR25ZM-S 1 HP 8530 Btu
9,000,000 đ
Model máy : SRR25ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 8.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRR25ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 8.530Btu/1HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS9SD3H 1 HP 2.8 kW

1HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS9SD3H 1 HP 2.8 kW

9,300,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS9SD3H 1 HP 2.8 kW
9,300,000 đ
Model máy : CS-MS9SD3H
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 9550Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MS9SD3H
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 9550Btu/1HP

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ09GTUA0 1 HP

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ09GTUA0 1 HP

7,500,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ09GTUA0 1 HP
7,500,000 đ
Model máy : AMNQ09GTUA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9.000 Btu/ 2.6 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ09GTUA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 9.000 Btu/ 2.6 kW/ 1 HP

Dàn lạnh giấu trần Multi LG AMNQ09GL1A0 1 HP 8500 BTU

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh giấu trần Multi LG AMNQ09GL1A0 1 HP 8500 BTU

7,800,000 đ

Dàn lạnh giấu trần Multi LG AMNQ09GL1A0 1 HP 8500 BTU
7,800,000 đ
Model máy : AMNQ09GL1A0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 8.500 Btu/ 2.49 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ09GL1A0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 8.500 Btu/ 2.49 kW/ 1 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top