Máy lạnh Multi

(26 sản phẩm)

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW

7,700,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC25VH1 1 HP 2.5 kW
7,700,000 đ
Model máy : FDTC25VH1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 2.5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC25VH1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 2.5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

8,800,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW
8,800,000 đ
Model máy : FDTC35VH1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC35VH1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

10,200,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW
10,200,000 đ
Model máy : FDTC50VH
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC50VH
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW

10,600,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC60VH 2.5 HP 6 kW
10,600,000 đ
Model máy : FDTC60VH
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 6 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC60VH
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 6 kW/ 2.5 HP

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

11,600,000 đ

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu
11,600,000 đ
Model máy : FDE50VG
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17100 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDE50VG
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17100 Btu/ 2 HP

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : SCM40ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • SCM40ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4 kW/ 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

4,600,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu
4,600,000 đ
Model máy : SRK25ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 5.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRK25ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 5.530Btu/1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

5,200,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu
5,200,000 đ
Model máy : SRK35ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK35ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 12.000Btu/1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu

7,500,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu
7,500,000 đ
Model máy : SRK50ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • SRK50ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu

9,200,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu
9,200,000 đ
Model máy : SRK60ZSX-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • SRK60ZSX-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK71ZR-S 3 HP 24200 Btu

3HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK71ZR-S 3 HP 24200 Btu

10,700,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK71ZR-S 3 HP 24200 Btu
10,700,000 đ
Model máy : SRK71ZR-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 24.200Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • SRK71ZR-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 24.200Btu/3HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu

7,400,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu
7,400,000 đ
Model máy : FDTC25VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 8.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC25VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 8.530Btu/1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu

8,600,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu
8,600,000 đ
Model máy : FDTC35VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC35VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12.000Btu/1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu

2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu

9,850,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu
9,850,000 đ
Model máy : FDTC50VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17.100Btu/ 2HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC50VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17.100Btu/ 2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu

10,300,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu
10,300,000 đ
Model máy : FDTC60VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC60VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 20.500Btu/2.5HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top