Máy lạnh Multi

(20 sản phẩm)

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu

5,150,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK25ZS-S 1 HP 8530 Btu
5,150,000 đ
Model máy : SRK25ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 5.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • SRK25ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 5.530Btu/1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

5,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu
5,800,000 đ
Model máy : SRK35ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK35ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 12.000Btu/1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu

8,500,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu
8,500,000 đ
Model máy : SRK50ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • SRK50ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu

10,000,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK60ZSX-S 2.5 HP 20500 Btu
10,000,000 đ
Model máy : SRK60ZSX-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • SRK60ZSX-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK71ZR-S 3 HP 24200 Btu

3HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK71ZR-S 3 HP 24200 Btu

12,000,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK71ZR-S 3 HP 24200 Btu
12,000,000 đ
Model máy : SRK71ZR-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 24.200Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • SRK71ZR-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 24.200Btu/3HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu

1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu

8,600,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC25VF 1 HP 8530 Btu
8,600,000 đ
Model máy : FDTC25VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 8.530Btu/1HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC25VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 8.530Btu/1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu

9,900,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu
9,900,000 đ
Model máy : FDTC35VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC35VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 12.000Btu/1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu

2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu

11,400,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu
11,400,000 đ
Model máy : FDTC50VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC50VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu

11,800,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC60VF 2.5 HP 20500 Btu
11,800,000 đ
Model máy : FDTC60VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC60VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM50ZS-S 2 HP 17100 Btu

2HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM50ZS-S 2 HP 17100 Btu

23,200,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM50ZS-S 2 HP 17100 Btu
23,200,000 đ
Model máy : SCM50ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • SCM50ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu

25,500,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu
25,500,000 đ
Model máy : SCM60ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • SCM60ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM71ZM-S1 3 HP 24200 Btu

3HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM71ZM-S1 3 HP 24200 Btu

28,050,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM71ZM-S1 3 HP 24200 Btu
28,050,000 đ
Model máy : SCM71ZM-S1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 24.200Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • SCM71ZM-S1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 24.200Btu/3HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM80ZM-S1 3.5 HP 27300 Btu

3.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM80ZM-S1 3.5 HP 27300 Btu

30,850,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM80ZM-S1 3.5 HP 27300 Btu
30,850,000 đ
Model máy : SCM80ZM-S1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 27.300Btu/3.5HP
Công nghệ inverter :
 • SCM80ZM-S1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 27.300Btu/3.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM100ZM-S 4 HP 34100 Btu

4HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM100ZM-S 4 HP 34100 Btu

49,000,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM100ZM-S 4 HP 34100 Btu
49,000,000 đ
Model máy : SCM100ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 34.100Btu/4HP
Công nghệ inverter :
 • SCM100ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 34.100Btu/4HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM125ZM-S 5 HP 42700 Btu

5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM125ZM-S 5 HP 42700 Btu

57,000,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM125ZM-S 5 HP 42700 Btu
57,000,000 đ
Model máy : SCM125ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 42.700Btu/5HP
Công nghệ inverter :
 • SCM125ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 42.700Btu/5HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top