Máy lạnh Multi

(17 sản phẩm)

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

8,800,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW
8,800,000 đ
Model máy : FDTC35VH1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC35VH1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : SCM40ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • SCM40ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

5,900,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
5,900,000 đ
Model máy : CS-MXPU12YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU12YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

4,700,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
4,700,000 đ
Model máy : CS-MPU12YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU12YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU12YD3Z 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU12YD3Z 1.5 HP 11900 Btu

10,150,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU12YD3Z 1.5 HP 11900 Btu
10,150,000 đ
Model máy : CS-MU12YD3Z
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MU12YD3Z
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ
Model máy : CTKC35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,600,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,600,000 đ
Model máy : CTKM35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1.5 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1.5 HP
 • không

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA35RV1V 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA35RV1V 1.5 HP Gas R32

10,000,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA35RV1V 1.5 HP Gas R32
10,000,000 đ
Model máy : FFA35RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 3.5KW/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • FFA35RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 3.5KW/1.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP35RVMV 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP35RVMV 1.5 HP Gas R32

8,300,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP35RVMV 1.5 HP Gas R32
8,300,000 đ
Model máy : CDXP35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CDXP35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1.5 HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM35RVMV 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM35RVMV 1.5 HP Gas R32

8,300,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM35RVMV 1.5 HP Gas R32
8,300,000 đ
Model máy : CDXM35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CDXM35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu

5,200,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK35ZS-S 1.5 HP 12000 Btu
5,200,000 đ
Model máy : SRK35ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRK35ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 12.000Btu/1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu

8,600,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC35VF 1.5 HP 12000 Btu
8,600,000 đ
Model máy : FDTC35VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC35VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12.000Btu/1.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR35ZM-S 1.5 HP 12000 Btu

1.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR35ZM-S 1.5 HP 12000 Btu

9,600,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Mitsu Heavy SRR35ZM-S 1.5 HP 12000 Btu
9,600,000 đ
Model máy : SRR35ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 12.000Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • SRR35ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 12.000Btu/1.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS12SD3H 1.5 HP 3.2 kW

1.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS12SD3H 1.5 HP 3.2 kW

10,600,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS12SD3H 1.5 HP 3.2 kW
10,600,000 đ
Model máy : CS-MS12SD3H
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 10.900Btu/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MS12SD3H
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 10.900Btu/1.5HP

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ12GTUA0 1.5 HP

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ12GTUA0 1.5 HP

7,900,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ12GTUA0 1.5 HP
7,900,000 đ
Model máy : AMNQ12GTUA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 12.000 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ12GTUA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 12.000 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top