Máy lạnh Multi

(28 sản phẩm)

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP

4,100,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC25RVMV 1 HP
4,100,000 đ
Model máy : CTKC25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 2.5 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 2.5 kW/ 1 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP

4,300,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC35RVMV 1.5 HP
4,300,000 đ
Model máy : CTKC35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

7,000,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
7,000,000 đ
Model máy : CTKC50SVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC50SVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 5.0 kW/ 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32

4,250,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM25RVMV 1 HP Gas R32
4,250,000 đ
Model máy : CTKM25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1 HP
 • không

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32

4,600,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM35RVMV 1.5 HP Gas R32
4,600,000 đ
Model máy : CTKM35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1.5 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1.5 HP
 • không

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

7,050,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32
7,050,000 đ
Model máy : CTKM50RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 2 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM50RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 2 HP
 • không

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM60RVMV 2.5 HP Gas R32

2.5HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM60RVMV 2.5 HP Gas R32

8,800,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM60RVMV 2.5 HP Gas R32
8,800,000 đ
Model máy : CTKM60RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CTKM60RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2.5 HP
 • Không

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM71RVMV 3 HP Gas R32

3HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM71RVMV 3 HP Gas R32

8,900,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM71RVMV 3 HP Gas R32
8,900,000 đ
Model máy : CTKM71RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CTKM71RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 3 HP
 • Không

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA25RV1V 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA25RV1V 1 HP Gas R32

9,000,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA25RV1V 1 HP Gas R32
9,000,000 đ
Model máy : FFA25RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2.5KW/1HP
Công nghệ inverter :
 • FFA25RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2.5KW/1HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA35RV1V 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA35RV1V 1.5 HP Gas R32

10,000,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA35RV1V 1.5 HP Gas R32
10,000,000 đ
Model máy : FFA35RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 3.5KW/1.5HP
Công nghệ inverter :
 • FFA35RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 3.5KW/1.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32

11,700,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32
11,700,000 đ
Model máy : FFA50RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 50KW/2HP
Công nghệ inverter :
 • FFA50RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 50KW/2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA60RV1V 2.5 HP Gas R32

2.5HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA60RV1V 2.5 HP Gas R32

13,600,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA60RV1V 2.5 HP Gas R32
13,600,000 đ
Model máy : FFA60RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 60KW/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • FFA60RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 60KW/2.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP25RVMV 1 HP Gas R32

1HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP25RVMV 1 HP Gas R32

7,850,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP25RVMV 1 HP Gas R32
7,850,000 đ
Model máy : CDXP25RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1HP
Công nghệ inverter :
 • CDXP25RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP35RVMV 1.5 HP Gas R32

1.5HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP35RVMV 1.5 HP Gas R32

8,300,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXP35RVMV 1.5 HP Gas R32
8,300,000 đ
Model máy : CDXP35RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CDXP35RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 1.5 HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32

11,900,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32
11,900,000 đ
Model máy : FMA50RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FMA50RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top