Máy lạnh Multi

(24 sản phẩm)

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

10,200,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW
10,200,000 đ
Model máy : FDTC50VH
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC50VH
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

11,600,000 đ

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu
11,600,000 đ
Model máy : FDE50VG
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17100 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDE50VG
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17100 Btu/ 2 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

8,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu
8,300,000 đ
Model máy : CS-MXPU18YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU18YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

7,200,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu
7,200,000 đ
Model máy : CS-MPU18YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU18YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU18YD3Z 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU18YD3Z 2 HP 17100 Btu

12,150,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU18YD3Z 2 HP 17100 Btu
12,150,000 đ
Model máy : CS-MU18YD3Z
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MU18YD3Z
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-2U18YBZ 2 HP 17400 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Panasonic CU-2U18YBZ 2 HP 17400 Btu

19,300,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-2U18YBZ 2 HP 17400 Btu
19,300,000 đ
Model máy : CU-2U18YBZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17400 Btu/ 5.1 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU-2U18YBZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17400 Btu/ 5.1 kW/ 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

7,000,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
7,000,000 đ
Model máy : CTKC50SVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC50SVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 5.0 kW/ 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

7,050,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32
7,050,000 đ
Model máy : CTKM50RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 2 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM50RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 2 HP
 • không

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32

11,700,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32
11,700,000 đ
Model máy : FFA50RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 50KW/2HP
Công nghệ inverter :
 • FFA50RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 50KW/2HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32

11,900,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32
11,900,000 đ
Model máy : FMA50RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FMA50RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2 HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM50RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM50RVMV 2 HP Gas R32

10,400,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin CDXM50RVMV 2 HP Gas R32
10,400,000 đ
Model máy : CDXM50RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CDXM50RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2 HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi-S Daikin MKC50RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi-S Daikin MKC50RVMV 2 HP Gas R32

16,500,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi-S Daikin MKC50RVMV 2 HP Gas R32
16,500,000 đ
Model máy : MKC50RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 05 năm máy nén
Công suất : 2 HP
Công nghệ inverter :
 • MKC50RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 05 năm máy nén
 • 2 HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 3MKM52RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 3MKM52RVMV 2 HP Gas R32

24,600,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 3MKM52RVMV 2 HP Gas R32
24,600,000 đ
Model máy : 3MKM52RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 05 năm máy nén
Công suất : 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • 3MKM52RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 05 năm máy nén
 • 5.2 kW/ 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu

7,500,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Mitsu Heavy SRK50ZS-S 2 HP 17100 Btu
7,500,000 đ
Model máy : SRK50ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • SRK50ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu

2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu

9,850,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsu Heavy FDTC50VF 2 HP 17100 Btu
9,850,000 đ
Model máy : FDTC50VF
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17.100Btu/ 2HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC50VF
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17.100Btu/ 2HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top