Máy lạnh Multi

(29 sản phẩm)

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW

8,800,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC35VH1 1.5 HP 3.5 kW
8,800,000 đ
Model máy : FDTC35VH1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC35VH1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW

10,200,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi Mitsubishi Heavy FDTC50VH 2 HP 5 kW
10,200,000 đ
Model máy : FDTC50VH
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDTC50VH
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu

11,600,000 đ

Dàn lạnh áp trần multi Mitsubishi Heavy FDE50VG 2 HP 17100 Btu
11,600,000 đ
Model máy : FDE50VG
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17100 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDE50VG
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17100 Btu/ 2 HP

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

1.5HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Dàn nóng multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S 1.5 HP 4 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : SCM40ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • SCM40ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

5,900,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
5,900,000 đ
Model máy : CS-MXPU12YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU12YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

8,300,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MXPU18YKZ 2 HP 17100 Btu
8,300,000 đ
Model máy : CS-MXPU18YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MXPU18YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu

4,700,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU12YKZ 1.5 HP 11900 Btu
4,700,000 đ
Model máy : CS-MPU12YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU12YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu

7,200,000 đ

Dàn lạnh treo tường multi Panasonic CS-MPU18YKZ 2 HP 17100 Btu
7,200,000 đ
Model máy : CS-MPU18YKZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MPU18YKZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU12YD3Z 1.5 HP 11900 Btu

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU12YD3Z 1.5 HP 11900 Btu

10,150,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU12YD3Z 1.5 HP 11900 Btu
10,150,000 đ
Model máy : CS-MU12YD3Z
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MU12YD3Z
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 11900 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU18YD3Z 2 HP 17100 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU18YD3Z 2 HP 17100 Btu

12,150,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MU18YD3Z 2 HP 17100 Btu
12,150,000 đ
Model máy : CS-MU18YD3Z
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MU18YD3Z
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-2U18YBZ 2 HP 17400 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Panasonic CU-2U18YBZ 2 HP 17400 Btu

19,300,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-2U18YBZ 2 HP 17400 Btu
19,300,000 đ
Model máy : CU-2U18YBZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 17400 Btu/ 5.1 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CU-2U18YBZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 17400 Btu/ 5.1 kW/ 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP

7,000,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi-S Daikin CTKC50SVMV 2 HP
7,000,000 đ
Model máy : CTKC50SVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • CTKC50SVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 5.0 kW/ 2 HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32

7,050,000 đ

Dàn Lạnh Treo Tường Multi Daikin CTKM50RVMV 2 HP Gas R32
7,050,000 đ
Model máy : CTKM50RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 2 HP
Công nghệ inverter : không
 • CTKM50RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 2 HP
 • không

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32

11,700,000 đ

Dàn Lạnh Âm Trần Cassette Multi Daikin FFA50RV1V 2 HP Gas R32
11,700,000 đ
Model máy : FFA50RV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 50KW/2HP
Công nghệ inverter :
 • FFA50RV1V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 50KW/2HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32

11,900,000 đ

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi Daikin FMA50RVMV 2 HP Gas R32
11,900,000 đ
Model máy : FMA50RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FMA50RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top