Máy lạnh Multi

(91 sản phẩm)

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM125ZM-S 5 HP 42700 Btu

5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM125ZM-S 5 HP 42700 Btu

57,000,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM125ZM-S 5 HP 42700 Btu
57,000,000 đ
Model máy : SCM125ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 42.700Btu/5HP
Công nghệ inverter :
 • SCM125ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 42.700Btu/5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM100ZM-S 4 HP 34100 Btu

4HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM100ZM-S 4 HP 34100 Btu

49,000,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM100ZM-S 4 HP 34100 Btu
49,000,000 đ
Model máy : SCM100ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 34.100Btu/4HP
Công nghệ inverter :
 • SCM100ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 34.100Btu/4HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 5MKM100RVMV 4 HP Gas R32

4HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 5MKM100RVMV 4 HP Gas R32

43,100,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 5MKM100RVMV 4 HP Gas R32
43,100,000 đ
Model máy : 5MKM100RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 05 năm máy nén
Công suất : 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • 5MKM100RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 05 năm máy nén
 • 10 kW/ 4 HP

Dàn nóng máy lạnh multi LG A5UQ48GFA1 5 HP 48000 Btu

5HP
Hàng mới

Dàn nóng máy lạnh multi LG A5UQ48GFA1 5 HP 48000 Btu

36,450,000 đ

Dàn nóng máy lạnh multi LG A5UQ48GFA1 5 HP 48000 Btu
36,450,000 đ
Model máy : A5UQ48GFA1
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter :
 • A5UQ48GFA1
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 4MKM80RVMV 3.5 HP Gas R32

3.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 4MKM80RVMV 3.5 HP Gas R32

35,400,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 4MKM80RVMV 3.5 HP Gas R32
35,400,000 đ
Model máy : 4MKM80RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 05 năm máy nén
Công suất : 8 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter :
 • 4MKM80RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 05 năm máy nén
 • 8 kW/ 3.5 HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4U34YBZ 4 HP 32400 Btu

4HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Panasonic CU-4U34YBZ 4 HP 32400 Btu

35,200,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-4U34YBZ 4 HP 32400 Btu
35,200,000 đ
Model máy : CU-4U34YBZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 32400 Btu/ 9.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • CU-4U34YBZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 32400 Btu/ 9.5 kW/ 4 HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM80ZM-S1 3.5 HP 27300 Btu

3.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM80ZM-S1 3.5 HP 27300 Btu

30,850,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM80ZM-S1 3.5 HP 27300 Btu
30,850,000 đ
Model máy : SCM80ZM-S1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 27.300Btu/3.5HP
Công nghệ inverter :
 • SCM80ZM-S1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 27.300Btu/3.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV 3 HP Gas R32

3HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV 3 HP Gas R32

30,400,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 4MKM68RVMV 3 HP Gas R32
30,400,000 đ
Model máy : 4MKM68RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 05 năm máy nén
Công suất : 6.8 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • 4MKM68RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 05 năm máy nén
 • 6.8 kW/ 3 HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM71ZM-S1 3 HP 24200 Btu

3HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM71ZM-S1 3 HP 24200 Btu

28,050,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM71ZM-S1 3 HP 24200 Btu
28,050,000 đ
Model máy : SCM71ZM-S1
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 24.200Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • SCM71ZM-S1
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 24.200Btu/3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4U28YBZ 3 HP 27300 Btu

3HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Panasonic CU-4U28YBZ 3 HP 27300 Btu

27,600,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-4U28YBZ 3 HP 27300 Btu
27,600,000 đ
Model máy : CU-4U28YBZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 27300 Btu/ 8 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • CU-4U28YBZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 27300 Btu/ 8 kW/ 3 HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu

2.5HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu

25,500,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM60ZM-S 2.5 HP 20500 Btu
25,500,000 đ
Model máy : SCM60ZM-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • SCM60ZM-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn nóng máy lạnh multi LG A4UQ36GFD0 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Dàn nóng máy lạnh multi LG A4UQ36GFD0 4 HP 36000 Btu

24,750,000 đ

Dàn nóng máy lạnh multi LG A4UQ36GFD0 4 HP 36000 Btu
24,750,000 đ
Model máy : A4UQ36GFD0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • A4UQ36GFD0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 36.000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 3MKM52RVMV 2 HP Gas R32

2HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 3MKM52RVMV 2 HP Gas R32

24,700,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Daikin 3MKM52RVMV 2 HP Gas R32
24,700,000 đ
Model máy : 3MKM52RVMV
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 05 năm máy nén
Công suất : 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • 3MKM52RVMV
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 05 năm máy nén
 • 5.2 kW/ 2 HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-3U27YBZ 3 HP 25600 Btu

3HP
Hàng mới

Dàn nóng multi Panasonic CU-3U27YBZ 3 HP 25600 Btu

23,900,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-3U27YBZ 3 HP 25600 Btu
23,900,000 đ
Model máy : CU-3U27YBZ
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 25600 Btu/ 7.5 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • CU-3U27YBZ
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm
 • 25600 Btu/ 7.5 kW/ 3 HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM50ZS-S 2 HP 17100 Btu

2HP

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM50ZS-S 2 HP 17100 Btu

23,200,000 đ

Dàn Nóng Máy Lạnh Multi Mitsu Heavy SCM50ZS-S 2 HP 17100 Btu
23,200,000 đ
Model máy : SCM50ZS-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 24 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • SCM50ZS-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 24 tháng
 • 17.100Btu/2HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top