Máy lạnh Multi

(97 sản phẩm)

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW

2.5HP

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW

12,500,000 đ

Dàn lạnh giấu trần multi Panasonic CS-MS24SD3H 2.5 HP 6 kW
12,500,000 đ
Model máy : CS-MS24SD3H
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy
Công suất : 20.500Btu/2.5HP
Công nghệ inverter :
 • CS-MS24SD3H
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 01 năm máy
 • 20.500Btu/2.5HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-2S18SKH 2 HP 17100 Btu 5.0 kW

2HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-2S18SKH 2 HP 17100 Btu 5.0 kW

18,800,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-2S18SKH 2 HP 17100 Btu 5.0 kW
18,800,000 đ
Model máy : CU-2S18SKH
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 17.100Btu/2HP
Công nghệ inverter :
 • CU-2S18SKH
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 17.100Btu/2HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-3S28SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW

3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-3S28SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW

26,800,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-3S28SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW
26,800,000 đ
Model máy : CU-3S28SBH
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 25.600Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • CU-3S28SBH
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 25.600Btu/3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S27SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW

3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S27SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW

26,800,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S27SBH 3 HP 25600 Btu 7.5 kW
26,800,000 đ
Model máy : CU-4S27SBH
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 25.600Btu/3HP
Công nghệ inverter :
 • CU-4S27SBH
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 25.600Btu/3HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S34SBH 4 HP 34100 Btu 10 kW

4HP

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S34SBH 4 HP 34100 Btu 10 kW

33,700,000 đ

Dàn nóng multi Panasonic CU-4S34SBH 4 HP 34100 Btu 10 kW
33,700,000 đ
Model máy : CU-4S34SBH
Thương hiệu : Panasonic
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 34.100Btu/4HP
Công nghệ inverter :
 • CU-4S34SBH
 • Panasonic
 • Malaysia
 • 12 tháng
 • 34.100Btu/4HP

Dàn nóng máy lạnh multi LG A2UQ18GFD0 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Dàn nóng máy lạnh multi LG A2UQ18GFD0 2 HP 18000 Btu

14,500,000 đ

Dàn nóng máy lạnh multi LG A2UQ18GFD0 2 HP 18000 Btu
14,500,000 đ
Model máy : A2UQ18GFD0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • A2UQ18GFD0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 18.000 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ24GFD0 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP
Hàng mới

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ24GFD0 2.5 HP 24000 Btu

16,700,000 đ

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ24GFD0 2.5 HP 24000 Btu
16,700,000 đ
Model máy : A3UQ24GFD0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • A3UQ24GFD0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ30GFD0 3.5 HP 30000 Btu

3.5HP
Hàng mới

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ30GFD0 3.5 HP 30000 Btu

19,000,000 đ

Dàn nóng máy lạnh multi LG A3UQ30GFD0 3.5 HP 30000 Btu
19,000,000 đ
Model máy : A3UQ30GFD0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter :
 • A3UQ30GFD0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP

Dàn nóng máy lạnh multi LG A4UQ36GFD0 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Dàn nóng máy lạnh multi LG A4UQ36GFD0 4 HP 36000 Btu

25,000,000 đ

Dàn nóng máy lạnh multi LG A4UQ36GFD0 4 HP 36000 Btu
25,000,000 đ
Model máy : A4UQ36GFD0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • A4UQ36GFD0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 36.000 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP

Dàn nóng máy lạnh multi LG A5UQ48GFA1 5 HP 48000 Btu

5HP
Hàng mới

Dàn nóng máy lạnh multi LG A5UQ48GFA1 5 HP 48000 Btu

35,500,000 đ

Dàn nóng máy lạnh multi LG A5UQ48GFA1 5 HP 48000 Btu
35,500,000 đ
Model máy : A5UQ48GFA1
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter :
 • A5UQ48GFA1
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ24GTTA0 2.5 HP

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ24GTTA0 2.5 HP

9,700,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ24GTTA0 2.5 HP
9,700,000 đ
Model máy : AMNQ24GTTA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ24GTTA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ18GTTA0 2 HP

2HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ18GTTA0 2 HP

9,200,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ18GTTA0 2 HP
9,200,000 đ
Model máy : AMNQ18GTTA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ18GTTA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 18.000 Btu/ 5.3 kW/ 2 HP

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ12GTUA0 1.5 HP

1.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ12GTUA0 1.5 HP

7,900,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ12GTUA0 1.5 HP
7,900,000 đ
Model máy : AMNQ12GTUA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 12.000 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ12GTUA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 12.000 Btu/ 3.5 kW/ 1.5 HP

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ09GTUA0 1 HP

1HP
Hàng mới

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ09GTUA0 1 HP

7,500,000 đ

Dàn lạnh âm trần multi LG 1 hướng AMNQ09GTUA0 1 HP
7,500,000 đ
Model máy : AMNQ09GTUA0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 9.000 Btu/ 2.6 kW/ 1 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ09GTUA0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 9.000 Btu/ 2.6 kW/ 1 HP

Dàn lạnh giấu trần Multi LG AMNQ24GL3A0 2.5 HP 24200 BTU

2.5HP
Hàng mới

Dàn lạnh giấu trần Multi LG AMNQ24GL3A0 2.5 HP 24200 BTU

10,400,000 đ

Dàn lạnh giấu trần Multi LG AMNQ24GL3A0 2.5 HP 24200 BTU
10,400,000 đ
Model máy : AMNQ24GL3A0
Thương hiệu : LG
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • AMNQ24GL3A0
 • LG
 • Thái Lan
 • 01 năm
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top