Máy lạnh giấu trần

(20 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100VH 4 HP 10 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100VH 4 HP 10 kW

46,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100VH 4 HP 10 kW
46,000,000 đ
Model máy : FDUM100VH/FDC100VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM100VH/FDC100VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM100CNV-S5/FDC100CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 35826 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM100CNV-S5/FDC100CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 35826 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CSV-S5 4 HP 35485 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CSV-S5 4 HP 35485 Btu

29,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CSV-S5 4 HP 35485 Btu
29,700,000 đ
Model máy : FDUM100CSV-S5/FDC100CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 35485 Btu/ 10.4 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM100CSV-S5/FDC100CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 35485 Btu/ 10.4 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD36-BM 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Reetech RD36-BM 4 HP 36000 Btu

30,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Reetech RD36-BM 4 HP 36000 Btu
30,200,000 đ
Model máy : RD36-BM/RC36-BMD
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD36-BM/RC36-BMD
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40MT3 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40MT3 4 HP 36000 Btu 3 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40MT3 4 HP 36000 Btu 3 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-DC40MT3/HI-DC40MT3
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-DC40MT3/HI-DC40MT3
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36000 Btu/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40AT 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40AT 4 HP 36000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC40AT 4 HP 36000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-DC40AT/HO-DC40AT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • HI-DC40AT/HO-DC40AT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha

36,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 1 pha
36,500,000 đ
Model máy : RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha

37,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3601BP-V 4 HP 36000 Btu 3 pha
37,900,000 đ
Model máy : RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601A8P-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 36000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3601BP-V/RAV-GE3601A8P-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 36000 Btu/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu

29,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR36KC 4 HP 36000 Btu
29,300,000 đ
Model máy : D-DR36KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000Btu/4HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR36KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 36.000Btu/4HP
 • không

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 34100 Btu 4 HP 1 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 34100 Btu 4 HP 1 pha

36,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 34100 Btu 4 HP 1 pha
36,700,000 đ
Model máy : FBFC100DVM9/RZFC100DVM
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • FBFC100DVM9/RZFC100DVM
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 4 HP 34100 Btu 3 pha

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 4 HP 34100 Btu 3 pha

36,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9 4 HP 34100 Btu 3 pha
36,700,000 đ
Model máy : FBFC100DVM9/RZFC100DY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • FBFC100DVM9/RZFC100DY1
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 34.100 Btu/ 10 kW/ 4 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1 4 HP 36000 Btu

4HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1 4 HP 36000 Btu

34,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1 4 HP 36000 Btu
34,300,000 đ
Model máy : FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V 36000 Btu 4 HP

4HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V 36000 Btu 4 HP

28,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V 36000 Btu 4 HP
28,700,000 đ
Model máy : FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy Lạnh Giấu Trần LG ABNQ36GM3A4 4 HP 36000 Btu Inverter

4HP
Hàng mới

Máy Lạnh Giấu Trần LG ABNQ36GM3A4 4 HP 36000 Btu Inverter

39,500,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần LG ABNQ36GM3A4 4 HP 36000 Btu Inverter
39,500,000 đ
Model máy : ABNQ36GM3A4/AUUQ36LH4
Thương hiệu : LG Electronics
Nơi sản xuất : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • ABNQ36GM3A4/AUUQ36LH4
 • LG Electronics
 • Hàn Quốc
 • 12 tháng
 • 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5 4 HP 34120 Btu

4HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5 4 HP 34120 Btu

31,500,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5 4 HP 34120 Btu
31,500,000 đ
Model máy : FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 34.120 Btu/ 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 34.120 Btu/ 10 kW/ 4 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top