Máy lạnh giấu trần

(15 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A 2.5 HP 24000 Btu

2.5HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A 2.5 HP 24000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE24‑BA‑A 2.5 HP 24000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RRE24‑BA‑A/RC24‑BAE‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RRE24‑BA‑A/RC24‑BAE‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24.000 Btu/ 7 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A 4 HP 36000 Btu 1 pha

4HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A 4 HP 36000 Btu 1 pha

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE36‑BA‑A 4 HP 36000 Btu 1 pha
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RRE36‑BA‑A/RC36‑BAE‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RRE36‑BA‑A/RC36‑BAE‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE48‑BA‑A 5.5 HP 48000 Btu

5.5HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE48‑BA‑A 5.5 HP 48000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE48‑BA‑A 5.5 HP 48000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RRE48‑BA‑A/RC48‑BAE‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RRE48‑BA‑A/RC48‑BAE‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE60‑BA‑A 6 HP 60000 Btu

6HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE60‑BA‑A 6 HP 60000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RRE60‑BA‑A 6 HP 60000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RRE60‑BA‑A/RC60‑BAE‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 60.000 Btu/ 17.6 kW/ 6 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RRE60‑BA‑A/RC60‑BAE‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 60.000 Btu/ 17.6 kW/ 6 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD90‑QA‑A 9 HP 90000 Btu

9HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD90‑QA‑A 9 HP 90000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD90‑QA‑A 9 HP 90000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD90‑QA‑A/RC90‑QAD‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 90.000 Btu/ 26.4 kW/ 9 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD90‑QA‑A/RC90‑QAD‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 90.000 Btu/ 26.4 kW/ 9 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD100/RC100‑L1A 10 HP 100000 Btu

10HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD100/RC100‑L1A 10 HP 100000 Btu

67,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Reetech RD100/RC100‑L1A 10 HP 100000 Btu
67,900,000 đ
Model máy : RD100/RC100‑L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 100.000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD100/RC100‑L1A
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 100.000 Btu/ 29.3 kW/ 10 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD120/RC120‑L1A 12 HP 120000 Btu

12HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD120/RC120‑L1A 12 HP 120000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD120/RC120‑L1A 12 HP 120000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD120/RC120‑L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 120.000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD120/RC120‑L1A
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 120.000 Btu/ 35.2 kW/ 12 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD150‑QA‑A 15 HP 150000 Btu

15HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD150‑QA‑A 15 HP 150000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD150‑QA‑A 15 HP 150000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD150‑QA‑A/RC150‑QAD‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 150.000 Btu/ 44 kW/ 15 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD150‑QA‑A/RC150‑QAD‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 150.000 Btu/ 44 kW/ 15 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD160/RC160‑L1A 16 HP 160000 Btu

16HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD160/RC160‑L1A 16 HP 160000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD160/RC160‑L1A 16 HP 160000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD160/RC160‑L1A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 160.000 Btu/ 46.9 kW/ 16 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD160/RC160‑L1A
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 160.000 Btu/ 46.9 kW/ 16 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD180‑TA‑A 18 HP 180000 Btu

18HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD180‑TA‑A 18 HP 180000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD180‑TA‑A 18 HP 180000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD180‑TA‑A/RC180‑TAD‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 180.000 Btu/ 2.8 kW/ 18 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD180‑TA‑A/RC180‑TAD‑A
 • Reetech
 • Indonesia
 • 02 năm
 • 180.000 Btu/ 2.8 kW/ 18 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD200/RC100‑L1A 20 HP 200000 Btu

20HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD200/RC100‑L1A 20 HP 200000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD200/RC100‑L1A 20 HP 200000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD200/RC100‑L1A(2)
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 200.000 Btu/ 58.6 kW/ 20 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD200/RC100‑L1A(2)
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 200.000 Btu/ 58.6 kW/ 20 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD220‑QA‑A 22 HP 220000 Btu

22HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD220‑QA‑A 22 HP 220000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD220‑QA‑A 22 HP 220000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD220‑QA‑A/RC220‑QAD‑A
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 220.000 Btu/ 64.5 kW/ 22 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD220‑QA‑A/RC220‑QAD‑A
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 220.000 Btu/ 64.5 kW/ 22 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD240/RC120‑L1A 24 HP 240000 Btu

24HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD240/RC120‑L1A 24 HP 240000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD240/RC120‑L1A 24 HP 240000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD240/RC120‑L1A(2)
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 240.000 Btu/ 70.3 kW/ 24 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD240/RC120‑L1A(2)
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 240.000 Btu/ 70.3 kW/ 24 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD300‑QA‑A 30 HP 300000 Btu

30HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD300‑QA‑A 30 HP 300000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD300‑QA‑A 30 HP 300000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD300‑QA‑A/RC150‑QAD‑A(2)
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 300.000 Btu/ 87.9 kW/ 30 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD300‑QA‑A/RC150‑QAD‑A(2)
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 300.000 Btu/ 87.9 kW/ 30 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD320/RC160‑L1A 32 HP 320000 Btu

32HP

Máy lạnh giấu trần Reetech RD320/RC160‑L1A 32 HP 320000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Reetech RD320/RC160‑L1A 32 HP 320000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : RD320/RC160‑L1A (2)
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 320.000 Btu/ 93.8 kW/ 32 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD320/RC160‑L1A (2)
 • Reetech
 • Việt Nam
 • 02 năm
 • 320.000 Btu/ 93.8 kW/ 32 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top