Máy lạnh giấu trần

(13 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu

5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu

34,400,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR50KC 5 HP 50000 Btu
34,400,000 đ
Model máy : D-DR50KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 50.000Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR50KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 50.000Btu/ 5 HP
 • không

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9 5 HP 42700 Btu

5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9 5 HP 42700 Btu

39,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9 5 HP 42700 Btu
39,700,000 đ
Model máy : FBFC125DVM9/RZFC125DY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • FBFC125DVM9/RZFC125DY1
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1 5 HP 42000 Btu

5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1 5 HP 42000 Btu

37,100,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1 5 HP 42000 Btu
37,100,000 đ
Model máy : FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V 42000 Btu 5 HP

5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V 42000 Btu 5 HP

32,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V 42000 Btu 5 HP
32,700,000 đ
Model máy : FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.000 Btu/ 12.3 kW/ 5 HP
 • Không

Máy Lạnh Giấu Trần LG ABNQ48GM3A4 5 HP 46000 Btu Inverter

5HP
Hàng mới

Máy Lạnh Giấu Trần LG ABNQ48GM3A4 5 HP 46000 Btu Inverter

49,850,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần LG ABNQ48GM3A4 5 HP 46000 Btu Inverter
49,850,000 đ
Model máy : ABNQ48GM3A4/AUUQ48LH4
Thương hiệu : LG Electronics
Nơi sản xuất : Hàn Quốc
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 46000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • ABNQ48GM3A4/AUUQ48LH4
 • LG Electronics
 • Hàn Quốc
 • 12 tháng
 • 46000 Btu/ 13.5 kW/ 5 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5 5 HP 42650 Btu

5HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5 5 HP 42650 Btu

35,600,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5 5 HP 42650 Btu
35,600,000 đ
Model máy : FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 42.650 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 42.650 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • Không

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125VF 5 HP 42700 Btu

5HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125VF 5 HP 42700 Btu

56,400,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM125VF 5 HP 42700 Btu
56,400,000 đ
Model máy : FDUM125VF/FDC125VNA
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM125VF/FDC125VNA
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1251BP-V 5 HP inverter

5HP

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1251BP-V 5 HP inverter

40,800,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Toshiba RAV-SE1251BP-V 5 HP inverter
40,800,000 đ
Model máy : RAV-SE1251BP-V/RAV-TE1251A8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 12.6 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-SE1251BP-V/RAV-TE1251A8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 12.6 kW/ 5 HP

Máy lạnh giấu trần Sumikura ACS/APO-(H)500 5 HP 50000 Btu

5HP

Máy lạnh giấu trần Sumikura ACS/APO-(H)500 5 HP 50000 Btu

37,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Sumikura ACS/APO-(H)500 5 HP 50000 Btu
37,300,000 đ
Model máy : ACS/APO-(H)500
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 50.000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • ACS/APO-(H)500
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 50.000 Btu/ 5 HP
 • Không

Giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42600 Btu 3 pha

5HP

Giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42600 Btu 3 pha

32,800,000 đ

Giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-420AS8-V 5 HP 42600 Btu 3 pha
32,800,000 đ
Model máy : RAV-420BSP-V/RAV-420AS8-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RAV-420BSP-V/RAV-420AS8-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • Không

Giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-420BSP-V 5 HP 42600 Btu 1 pha

5HP

Giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-420BSP-V 5 HP 42600 Btu 1 pha

32,750,000 đ

Giấu trần nối ống gió Toshiba RAV-420BSP-V 5 HP 42600 Btu 1 pha
32,750,000 đ
Model máy : RAV-420BSP-V/RAV-420ASP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RAV-420BSP-V/RAV-420ASP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA 5 HP 42700 Btu 3 pha

5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA 5 HP 42700 Btu 3 pha

45,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA 5 HP 42700 Btu 3 pha
45,500,000 đ
Model máy : FBA125BVMA/RZF125CYM
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • FBA125BVMA/RZF125CYM
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA 5 HP 42700 Btu 1 pha

5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA 5 HP 42700 Btu 1 pha

43,100,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA 5 HP 42700 Btu 1 pha
43,100,000 đ
Model máy : FBA125BVMA/RZF125CVM
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • FBA125BVMA/RZF125CVM
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.700 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top