Máy lạnh giấu trần

(142 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM40YA-W5/FDC40YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4.3 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM40YA-W5/FDC40YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4.3 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW

22,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW
22,900,000 đ
Model máy : FDUM50YA-W5/FDC50YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM50YA-W5/FDC50YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW

27,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW
27,200,000 đ
Model máy : FDUM60YA-W5/FDC60YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM60YA-W5/FDC60YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW

31,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71YA-W5 3 HP 7.1 kW
31,500,000 đ
Model máy : FDUM71YA-W5/FDC71YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM71YA-W5/FDC71YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW

29,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW
29,500,000 đ
Model máy : FDUM50VH/SRC50ZSX-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM50VH/SRC50ZSX-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW

32,300,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71VH 3 HP 7.1 kW
32,300,000 đ
Model máy : FDUM71VH/FDC71VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM71VH/FDC71VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 7.1 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100VH 4 HP 10 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100VH 4 HP 10 kW

46,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100VH 4 HP 10 kW
46,000,000 đ
Model máy : FDUM100VH/FDC100VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM100VH/FDC100VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM50CNV-S5/FDC50CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM50CNV-S5/FDC50CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CNV-S5 3 HP 24225 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CNV-S5 3 HP 24225 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CNV-S5 3 HP 24225 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM71CNV-S5/FDC71CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24225 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM71CNV-S5/FDC71CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24225 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 4 HP 35826 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM100CNV-S5/FDC100CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 35826 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM100CNV-S5/FDC100CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 35826 Btu/ 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CSV-S5 4 HP 35485 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CSV-S5 4 HP 35485 Btu

29,700,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM100CSV-S5 4 HP 35485 Btu
29,700,000 đ
Model máy : FDUM100CSV-S5/FDC100CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 35485 Btu/ 10.4 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM100CSV-S5/FDC100CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 35485 Btu/ 10.4 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM125CSV-S5 5 HP 44356 Btu

5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM125CSV-S5 5 HP 44356 Btu

32,600,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM125CSV-S5 5 HP 44356 Btu
32,600,000 đ
Model máy : FDUM125CSV-S5/FDC125CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 44356 Btu/ 13 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM125CSV-S5/FDC125CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 44356 Btu/ 13 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM140CSV-S5 6 HP 49474 Btu

6HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM140CSV-S5 6 HP 49474 Btu

37,400,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM140CSV-S5 6 HP 49474 Btu
37,400,000 đ
Model máy : FDUM140CSV-S5/FDC140CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 49474 Btu/ 14.5 kW/ 6 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM140CSV-S5/FDC140CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 49474 Btu/ 14.5 kW/ 6 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD36-BM 4 HP 36000 Btu

4HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Reetech RD36-BM 4 HP 36000 Btu

30,200,000 đ

Máy lạnh giấu trần Reetech RD36-BM 4 HP 36000 Btu
30,200,000 đ
Model máy : RD36-BM/RC36-BMD
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD36-BM/RC36-BMD
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 36000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Reetech RD48-BM 5.5 HP 48000 Btu

5.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Reetech RD48-BM 5.5 HP 48000 Btu

33,400,000 đ

Máy lạnh giấu trần Reetech RD48-BM 5.5 HP 48000 Btu
33,400,000 đ
Model máy : RD48-BM/RC48-BMD
Thương hiệu : Reetech
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 48000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • RD48-BM/RC48-BMD
 • Reetech
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 48000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top