Máy lạnh giấu trần

(17 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC30MT 3 HP 30000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC30MT 3 HP 30000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC30MT 3 HP 30000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-DC30MT/HI-DC30MT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 30000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-DC30MT/HI-DC30MT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 30000 Btu/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu

25,650,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE2401BP-V 3 HP 24000 Btu
25,650,000 đ
Model máy : RAV-GE2401BP-V/RAV-GE2401AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 24000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE2401BP-V/RAV-GE2401AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 24000 Btu/ 3 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu

3.2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu

36,350,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE3001BP-V 3.3 HP 30000 Btu
36,350,000 đ
Model máy : RAV-GE3001BP-V/RAV-GE3001AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 30000 Btu/ 3.3 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE3001BP-V/RAV-GE3001AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 30000 Btu/ 3.3 HP

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu

21,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR28KC 3 HP 28000 Btu
21,900,000 đ
Model máy : D-DR28KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 28.000Btu/3HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR28KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 28.000Btu/3HP
 • không

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 24200 Btu 3 HP 1 pha

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 24200 Btu 3 HP 1 pha

30,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 24200 Btu 3 HP 1 pha
30,900,000 đ
Model máy : FBFC71DVM9/RZFC71DVM
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FBFC71DVM9/RZFC71DVM
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 3 HP 24200 Btu 3 pha

3HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 3 HP 24200 Btu 3 pha

30,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9 3 HP 24200 Btu 3 pha
30,900,000 đ
Model máy : FBFC71DVM9/RZFC71DY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FBFC71DVM9/RZFC71DY1
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 29000 Btu 3.5 HP 1 pha

3.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 29000 Btu 3.5 HP 1 pha

32,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 29000 Btu 3.5 HP 1 pha
32,000,000 đ
Model máy : FBFC85DVM9/RZFC85DVM
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 29.000 Btu/ 8 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FBFC85DVM9/RZFC85DVM
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 29.000 Btu/ 8 kW/ 3.5 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 3.5 HP 29000 Btu 3 pha

3.5HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 3.5 HP 29000 Btu 3 pha

32,000,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9 3.5 HP 29000 Btu 3 pha
32,000,000 đ
Model máy : FBFC85DVM9/RZFC85DY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 29.000 Btu/ 8 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FBFC85DVM9/RZFC85DY1
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 29.000 Btu/ 8 kW/ 3.5 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1 3 HP 24200 Btu

3HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1 3 HP 24200 Btu

26,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1 3 HP 24200 Btu
26,500,000 đ
Model máy : FDBNQ24MV1/RNQ24MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDBNQ24MV1/RNQ24MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1 3 HP 26000 Btu

3HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1 3 HP 26000 Btu

28,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1 3 HP 26000 Btu
28,800,000 đ
Model máy : FDMNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 26.000 Btu/ 7.6 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 26.000 Btu/ 7.6 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1 3.5 HP 30000 Btu

3.5HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1 3.5 HP 30000 Btu

29,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1 3.5 HP 30000 Btu
29,800,000 đ
Model máy : FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V 30000 Btu 3 HP

3HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V 30000 Btu 3 HP

22,450,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V 30000 Btu 3 HP
22,450,000 đ
Model máy : FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3 HP
 • Không

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5 3 HP 24255 Btu

3HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5 3 HP 24255 Btu

24,950,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5 3 HP 24255 Btu
24,950,000 đ
Model máy : FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.225 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24.225 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71VF1 2.5 HP 24200 Btu

2.5HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71VF1 2.5 HP 24200 Btu

32,050,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM71VF1 2.5 HP 24200 Btu
32,050,000 đ
Model máy : FDUM71VF1/FDC71VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM71VF1/FDC71VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 24.200 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 3.5 HP 30700 Btu

3.5HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 3.5 HP 30700 Btu

41,900,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 3.5 HP 30700 Btu
41,900,000 đ
Model máy : FDUM100VF2/FDC90VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 30.700 Btu/ 9 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM100VF2/FDC90VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 30.700 Btu/ 9 kW/ 3.5 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top