Máy lạnh giấu trần

(15 sản phẩm)

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW

22,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50YA-W5 2 HP 5.3 kW
22,900,000 đ
Model máy : FDUM50YA-W5/FDC50YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM50YA-W5/FDC50YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW

29,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50VH 2 HP 5 kW
29,500,000 đ
Model máy : FDUM50VH/SRC50ZSX-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM50VH/SRC50ZSX-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 2 HP 17060 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : FDUM50CNV-S5/FDC50CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM50CNV-S5/FDC50CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20MT 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20MT 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20MT 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-DC20MT/HI-DC20MT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • HI-DC20MT/HI-DC20MT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20AT 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20AT 2 HP 18000 Btu

Liên hệ: 0911 260 247

Máy lạnh giấu trần Hikawa HI-DC20AT 2 HP 18000 Btu
Liên hệ: 0911 260 247
Model máy : HI-DC20AT/HO-DC20AT
Thương hiệu : Hikawa
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • HI-DC20AT/HO-DC20AT
 • Hikawa
 • Thái Lan
 • 02 năm máy, 05 năm máy nén
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu

24,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Toshiba RAV-GE1801BP-V 2 HP 18000 Btu
24,900,000 đ
Model máy : RAV-GE1801BP-V/RAV-GE1801AP-V
Thương hiệu : Toshiba
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm máy
Công suất : 18000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • RAV-GE1801BP-V/RAV-GE1801AP-V
 • Toshiba
 • Thái Lan
 • 02 năm máy
 • 18000 Btu/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu

17,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Dairry D-DR18KC 2 HP 18000 Btu
17,500,000 đ
Model máy : D-DR18KC
Thương hiệu : Dairry
Nơi sản xuất : Hàn Quốc/Indonesia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000Btu/2HP
Công nghệ inverter : không
 • D-DR18KC
 • Dairry
 • Hàn Quốc/Indonesia
 • 02 năm
 • 18.000Btu/2HP
 • không

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9 17000 Btu 2 HP

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9 17000 Btu 2 HP

21,800,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9 17000 Btu 2 HP
21,800,000 đ
Model máy : FBFC50DVM9/RZFC50DVM
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Việt Nam/Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.000 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FBFC50DVM9/RZFC50DVM
 • Daikin
 • Việt Nam/Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.000 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN50DXV1V 17400 Btu 2 HP

2HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN50DXV1V 17400 Btu 2 HP

16,600,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN50DXV1V 17400 Btu 2 HP
16,600,000 đ
Model máy : FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.400 Btu/ 5.1 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V
 • Daikin
 • Malaysia
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.400 Btu/ 5.1 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1 2 HP 17700 Btu

2HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1 2 HP 17700 Btu

21,500,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1 2 HP 17700 Btu
21,500,000 đ
Model máy : FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.700 Btu/ 5.2 kW/ 2 HP
 • Không

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5 2 HP 17060 Btu

2HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5 2 HP 17060 Btu

20,400,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5 2 HP 17060 Btu
20,400,000 đ
Model máy : FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17.060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17.060 Btu/ 5 kW/ 2 HP
 • Không

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50VF 2 HP 17100 Btu

2HP

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50VF 2 HP 17100 Btu

29,300,000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần Mitsubishi Heavy FDUM50VF 2 HP 17100 Btu
29,300,000 đ
Model máy : FDUM50VF/SRC50ZSX-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 17.100 Btu/ 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDUM50VF/SRC50ZSX-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 17.100 Btu/ 5 kW/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần Sumikura ACS/APO-(H)180 2 HP 18000 Btu

2HP

Máy lạnh giấu trần Sumikura ACS/APO-(H)180 2 HP 18000 Btu

18,400,000 đ

Máy lạnh giấu trần Sumikura ACS/APO-(H)180 2 HP 18000 Btu
18,400,000 đ
Model máy : ACS/APO-(H)180
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • ACS/APO-(H)180
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA50BVM 2 HP 17100 Btu inverter

2HP

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA50BVM 2 HP 17100 Btu inverter

26,900,000 đ

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA50BVM 2 HP 17100 Btu inverter
26,900,000 đ
Model máy : FBA50BVMA/RZF50CV2V
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 17.100 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FBA50BVMA/RZF50CV2V
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 17.100 Btu/ 5.0 kW/ 2 HP

Máy lạnh giấu trần LG ABNQ18GL2A2 2 HP 16200 Btu inverter

2HP
Hàng mới

Máy lạnh giấu trần LG ABNQ18GL2A2 2 HP 16200 Btu inverter

21,600,000 đ

Máy lạnh giấu trần LG ABNQ18GL2A2 2 HP 16200 Btu inverter
21,600,000 đ
Model máy : ABNQ18GL2A2/ABUQ18GL2A2
Thương hiệu : LG Electronics
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 12 tháng
Công suất : 16200 Btu/ 4.75 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • ABNQ18GL2A2/ABUQ18GL2A2
 • LG Electronics
 • Thái Lan
 • 12 tháng
 • 16200 Btu/ 4.75 kW/ 2 HP
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top