Máy lạnh âm trần

(225 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 30000 Btu 3.5 HP

3.5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 30000 Btu 3.5 HP

32,100,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 30000 Btu 3.5 HP
32,100,000 đ
Model máy : FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 30.000 Btu/ 8.8 kW/ 3.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 36000 Btu 4 HP

4HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 36000 Btu 4 HP

37,850,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 36000 Btu 4 HP
37,850,000 đ
Model máy : FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 36.000 Btu/ 10.6 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 42600 Btu 5 HP

5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 42600 Btu 5 HP

40,150,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 42600 Btu 5 HP
40,150,000 đ
Model máy : FCNQ42MV1/RNQ42MY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ42MV1/RNQ42MY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 42.600 Btu/ 12.5 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 48000 Btu 5.5 HP

5.5HP

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 48000 Btu 5.5 HP

43,850,000 đ

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 48000 Btu 5.5 HP
43,850,000 đ
Model máy : FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Thương hiệu : Daikin
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 01 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FCNQ48MV1/RNQ48MY1
 • Daikin
 • Thái Lan
 • 01 năm máy, 05 năm máy nén
 • 48.000 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP

2HP

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP

22,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GUD50T/A-K 16.720 Btu 2 HP
22,200,000 đ
Model máy : GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 16.720 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 16.720 Btu/ 4.9 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP

2.5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP

26,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU71T/A-K 24.225 Btu 2.5 HP
26,800,000 đ
Model máy : GU71T/A-K/GUL71W/A-K
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 24.225 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU71T/A-K/GUL71W/A-K
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 24.225 Btu/ 7.1 kW/ 2.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP

4HP

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP

33,700,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU100T/A-K 35.144 Btu 4 HP
33,700,000 đ
Model máy : GU100T/A-K/GUL100W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 35.144 Btu/ 10.3 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU100T/A-K/GUL100W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 35.144 Btu/ 10.3 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP

5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP

37,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU125T/A-K 40.944 Btu 5 HP
37,500,000 đ
Model máy : GU125T/A-K/GUL125W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 40.944 Btu/ 12 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU125T/A-K/GUL125W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 40.944 Btu/ 12 kW/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU140T/A-K 48109 Btu 5.5 HP

5.5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU140T/A-K 48109 Btu 5.5 HP

43,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU140T/A-K 48109 Btu 5.5 HP
43,500,000 đ
Model máy : GU140T/A-K/GUL140W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 48.109 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU140T/A-K/GUL140W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 48.109 Btu/ 14.1 kW/ 5.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Gree GU160T/A-K 6.5 HP 51180 Btu

6.5HP

Máy lạnh âm trần Gree GU160T/A-K 6.5 HP 51180 Btu

50,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Gree GU160T/A-K 6.5 HP 51180 Btu
50,200,000 đ
Model máy : GU160T/A-K/GUL160W/A-M
Thương hiệu : Gree
Nơi sản xuất : Trung Quốc
Bảo hành : 03 năm máy, 05 năm máy nén
Công suất : 51.180 Btu/ 15 kW/ 6.5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • GU160T/A-K/GUL160W/A-M
 • Gree
 • Trung Quốc
 • 03 năm máy, 05 năm máy nén
 • 51.180 Btu/ 15 kW/ 6.5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 2 HP 18000 Btu gas R410

2HP

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 2 HP 18000 Btu gas R410

18,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 2 HP 18000 Btu gas R410
18,500,000 đ
Model máy : CC-18TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CC-18TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 18.000 Btu/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22 3 HP 28000 Btu gas R410

3HP

Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22 3 HP 28000 Btu gas R410

24,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22 3 HP 28000 Btu gas R410
24,400,000 đ
Model máy : CC-28TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 28.000 Btu/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CC-28TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 28.000 Btu/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4 HP 36000 Btu gas R410

4HP

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4 HP 36000 Btu gas R410

30,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 4 HP 36000 Btu gas R410
30,000,000 đ
Model máy : CC-36TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 36.000 Btu/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CC-36TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 36.000 Btu/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22 5 HP 50000 Btu gas R410

5HP

Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22 5 HP 50000 Btu gas R410

35,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22 5 HP 50000 Btu gas R410
35,000,000 đ
Model máy : CC-50TL22
Thương hiệu : Casper
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 2 năm máy, 5 năm block
Công suất : 50.000 Btu/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • CC-50TL22
 • Casper
 • Thái Lan
 • 2 năm máy, 5 năm block
 • 50.000 Btu/ 5 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 2 HP 18000 Btu R410

2HP

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 2 HP 18000 Btu R410

18,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 2 HP 18000 Btu R410
18,300,000 đ
Model máy : APC/APO-180
Thương hiệu : Sumikura
Nơi sản xuất : Malaysia
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 18.000 Btu/ 2 HP
Công nghệ inverter : không
 • APC/APO-180
 • Sumikura
 • Malaysia
 • 02 năm
 • 18.000 Btu/ 2 HP
 • không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top