Máy lạnh âm trần

(26 sản phẩm)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

1.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW

21,860,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT40YA-W5 1.5 HP 4.3 kW
21,860,000 đ
Model máy : FDT40YA-W5/FDC40YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 4.3 kW/ 1.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT40YA-W5/FDC40YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 4.3 kW/ 1.5 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50YA-W5 2 HP 5.3 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50YA-W5 2 HP 5.3 kW

27,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50YA-W5 2 HP 5.3 kW
27,000,000 đ
Model máy : FDT50YA-W5/FDC50YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5.3 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT50YA-W5/FDC50YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5.3 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW

2.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW

30,900,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT60YA-W5 2.5 HP 6.1 kW
30,900,000 đ
Model máy : FDT60YA-W5/FDC60YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 6.1 kW/ 2.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT60YA-W5/FDC60YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 6.1 kW/ 2.5 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 3 HP 7.1 kW

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 3 HP 7.1 kW

32,400,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71YA-W5 3 HP 7.1 kW
32,400,000 đ
Model máy : FDT71YA-W5/FDC71YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT71YA-W5/FDC71YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 4 HP 10.5 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 4 HP 10.5 kW

38,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100YA-W5 4 HP 10.5 kW
38,500,000 đ
Model máy : FDT100YA-W5/FDC100YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT100YA-W5/FDC100YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10.5 kW/ 4 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125YA-W5 5 HP 12.5 kW

5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125YA-W5 5 HP 12.5 kW

43,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125YA-W5 5 HP 12.5 kW
43,000,000 đ
Model máy : FDT125YA-W5/FDC125YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 12.5 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT125YA-W5/FDC125YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 12.5 kW/ 5 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140YA-W5 5.5 HP 14 kW

5.5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140YA-W5 5.5 HP 14 kW

46,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140YA-W5 5.5 HP 14 kW
46,500,000 đ
Model máy : FDT140YA-W5/FDC140YNA-W5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 14 kW/ 5.5 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT140YA-W5/FDC140YNA-W5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 14 kW/ 5.5 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH 2 HP 5 kW

27,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH 2 HP 5 kW
27,800,000 đ
Model máy : FDT50VH/SRC50ZSX-S
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT50VH/SRC50ZSX-S
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH 3 HP 7.1 kW

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH 3 HP 7.1 kW

29,300,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VH 3 HP 7.1 kW
29,300,000 đ
Model máy : FDT71VH/FDC71VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 7.1 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter :
 • FDT71VH/FDC71VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 7.1 kW/ 3 HP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW

41,200,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VH 4 HP 10 kW
41,200,000 đ
Model máy : FDT100VH/FDC100VNP
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : 02 năm
 • FDT100VH/FDC100VNP
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10 kW/ 4 HP
 • 02 năm

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2 HP 5 kW

2HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2 HP 5 kW

20,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 2 HP 5 kW
20,500,000 đ
Model máy : FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 5 kW/ 2 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 5 kW/ 2 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3 HP 7.3 kW

3HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3 HP 7.3 kW

25,800,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 3 HP 7.3 kW
25,800,000 đ
Model máy : FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 7.3 kW/ 3 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 7.3 kW/ 3 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW

32,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CNV-S5 4 HP 10.5 kW
32,000,000 đ
Model máy : FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10.5 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10.5 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW

4HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW

32,000,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 4 HP 10.4 kW
32,000,000 đ
Model máy : FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 10.4 kW/ 4 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT100CSV-S5/FDC100CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 10.4 kW/ 4 HP
 • Không

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5 HP 13 kW

5HP
Hàng mới

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5 HP 13 kW

35,500,000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5 HP 13 kW
35,500,000 đ
Model máy : FDT125CSV-S5/FDC125CSV-S5
Thương hiệu : Mitsubishi Heavy
Nơi sản xuất : Thái Lan
Bảo hành : 02 năm
Công suất : 13 kW/ 5 HP
Công nghệ inverter : Không
 • FDT125CSV-S5/FDC125CSV-S5
 • Mitsubishi Heavy
 • Thái Lan
 • 02 năm
 • 13 kW/ 5 HP
 • Không
 • Lắp đặt chuyên nghiệp

  Đội ngũ lắp đặt, tư vấn kỹ thuật
  giàu kinh nghiệm

 • Giao nhận tiện lợi

  Giao nhận trong ngày
  nhanh chóng, an toàn

 • Thanh toán linh hoạt

  Phương thức thanh toán
  đa dạng, tiện lợi

 • Đổi trả dễ dàng

  Đổi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật
  trong 30 ngày

 • Hậu mãi chu đáo

  Tận tình chăm sóc khách hàng
  suốt dòng đời sản phẩm

Mọi thông tin yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua hotline:  0911 260 247
Copyright © 2018 Thanhhaichau.com | Developed by BADAN. All rights reserved.
GPKD số: 0314240549 do Sở KH & ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2017.
Top